Magnus Berg

Weilbach information

Genealogy

Berg, Magnus Eliassen, 1666-1739, elfenbensskærer, maler og forfatter. *28.11.1666, formentlig i Romedal, Hedemark, Norge, ?31.3.1739 i Kbh., begr. smst. (Helligåndsk.). Forældre: Elias Nielsen (Elias Messingsmed?) og NN. ~ca. 1705 med NN Kuur, datter af rådmand i Kbh., kommerceråd Jens Sørensen K. og Anne Michelsdatter.

Biography

Magnus Bergs kunstnerkarriere må siges at have været noget usædvanlig. Der foreligger ingen oplysninger om en kunstnerisk uddannelse før B. kom til København i 1690. Den formodning er blevet fremsat, at han som ung var tjener hos den kunstnerisk begavede sognepræst i Vågå, Henning Munch, at han senere skal have været tjener hos generalløjtnant Johan Vibe i Trondhjem og senere igen hos statholderen Ulrik Fr. Gyldenløve i Christiania. Hans første kendte arbejde, valbirkspokalen fra 1690, er et stilsikkert og fornemt arbejde, som kun i materialevalget hviler på norsk tradition. Til gengæld vides intet sikkert om, hvordan han har nået denne kunstneriske modenhed. Den skaffede ham utvivlsomt adgang til Christian Vs bevågenhed. Denne betalte 1690-94 200 Rdl. årligt for at holde ham i malerlære og financierede derefter hans ophold i Rom og Paris, fra 1696 med 400 Rdl. årligt. Under sin ansættelse på Frederiksborg udførte B. nogle malerier uden større talent. Dette viste han imidlertid i sine elfenbensarbejder, der skulle blive grundlaget for hans europæiske berømmelse. Hans første kendte elfenbensarbejde er Hyrdernes Tilbedelse fra 1708. Det er et både kunstnerisk og håndværksmæssigt sikkert arbejde, men der foreligger ingen viden om, hvorfra han havde erhvervet sine erfaringer på dette område. Bortset fra nogle få arbejder i udenlandske samlinger, som han formentlig solgte under sin udenlandsrejse 1722-23, endte resten i dansk kongelig eje. B. var i sine sene år forfatter af flere pietistiske skrifter. Dette synes at have skabt ham vanskeligheder hos Frederik IV, som kun aftog nytårsgaver fra ham. I 1731 overlod han en stor del af sine elfenbensarbejder til Christian VI og hans løn blev hævet til 600 Rdl. årligt. Efter B.s død overtog Christian VI igen mange af hans arbejder foruden en del af hans kunstsamling i øvrigt. B.s relieffer i kleinformatet er fornemme kompositioner, både de figurrige, og ikke mindst de sidste års relieffer med kun en figur. Han bevæger sig fra det næsten tredimensionelle, som i forgrunden skaber fortællingens accenter, til de næsten papirtynde, men dog reliefhugne, baggrunde. B. var en af de sidste, der arbejdede kunstnerisk med elfenben, et medium der af eftertiden er blevet lige så overset, som B. tidligere var det. Han hørte til den klassiske baroks store kunstnere.

Education

Elev hos maleren Peder Andersen (Nordmand) 1690- 94.

Travels

Italien (Rom) og et kort ophold i Paris 1694-98; bade- og studierejse over Pyrmont til Dresden, Wien, Prag, Kassel, Hannover og Holland 1722- 23.

Occupations

Bolig på Fr.borg med 400 Rdl. årligt 1690-1703; kgl. ridsemester i Kbh. med pligt til at undervise hoffets pager fra 1703 til sin død.

Scholarships

Exhibitions

Raadhusudst., Kbh. 1901; Blomster fra sans og saml., Kunstindustrimus. 1990.

Artworks

Haveskulpturer til U.F. Gyldenløve (før 1690, forsv.); valbirkspokal (1690, Rosenborgsaml.); medaillon af Chr. V. (1690, valbirk, formentlig forarb. til pokalens medaillon, smst.); grisaille-malerier (1690-93, Fr.borg. Slotsk.); Filippo Neri (mal. før 1698, Stat. Mus. for Kunst); Christian Vs apoteose (tegn. 1698/99, Kobberstiksaml.); Caritas Romana (mal. 1718, tidl. Rosenborg, forsv.); Vandets Element (tegn. 1710-23, Kobberstiksaml.). Elfenbensrelieffer: Hyrdernes tilbedelse (1708, Fr.borgmus.); Gravlæggelsen (1710, Kunsthist. Mus., Wien); Korsnedtagelsen (1711, Rosenborgsaml.); Hudstrygningen (1713, smst.); udført før 1718: Tornekroningen (smst.); Evas skabelse (smst.); Vantro Thomas (smst.); Skt. Stefans stening (smst.); Opstandelsen (smst.); Europa og tyren (smst.); Galathea (smst.); Korsbæringen (smst.); Vandets element (1710-23, smst.); Kobberslangen (1719, smst.); udført før 1723: Maria med Barnet (Kunsthist. Mus., Wien); Ecce Homo (smst.); Peters fornægtelse (smst.); Kristus og den samaritanske kvinde (Staatsl. Kunstsamml., Kassel); Kristus og den kananæiske kvinde (smst.); Den angrende Peter (smst.); De tre gratier (1723, smst.); Tiden afslører sandheden (1726, Rosenborgsaml.); Syndefaldet (1728, Kunstindustrimus., Oslo); Uddrivelsen fra Paradis (1728, smst.); Frederik IVs apoteose (1728-30, Rosenborgsaml.); udført før 1731: Kristus i Gethsemane (smst.); Lots flugt (smst.); Sommeren, Efteråret, Vinteren (smst., Foråret forsvundet); Synet, Lugten, Følelsen, Smagen (smst., Hørelsen forsvundet); Maria med Barnet (smst.); Mattheus, Markus, Lukas, Johannes (smst.); Paulus, Johannes Døberen, Judas (smst.); Peters fornægtelse (smst.); Joseph og Potifars hustru (smst.); Den sejrende Kristus (smst.); Eremit med kranium (smst.); Eremit med lorgnet (smst.); Eremit med lup (Kunstindustrimus., Oslo); Kristi tilfangetagelse (Aust-Agder Mus., Arendal); ingen datering: Barnemordet i Bethlehem (Rosenborgsaml.); Brylluppet i Kana (smst.); Kristi dåb (smst.); Frederik IVs apoteose (Mus. f. Kunst u. Gewerbe, Hamburg); Lucretia (Nat.mus., Sth.); Cleopatra (forsv.); Matthias (forsv.); Andreas (forsv.); Demokrit (forsv.). Arbejder i voks: (Alle forsvundne): Hyrdernes tilbedelse; Kristus i Gethsemane; Korsnedtagelsen; Kristi dåb; Kristi tilfangetagelse; Kobberslangen; Neptuns vogn med najader og søguder; Konge til hest; Lots flugt; Maria med Barnet; Markus, Lukas, Judas; apostel; Frederik IVs apoteose; Matthias.

Literature

N. H. Prehn i: Danske Mag. I, 1745, 226-43; Lorentz Dietrichson: Den Norske Elfenbensskjærer M. B., 1912; Åshild Paulsen: M. B., udst.kat., Rosenborg 1989; samme: M. B., Oslo 1989.

Author: Mogens Bencard (Mo.Be.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.