Magnus Berg

Artworks

Haveskulpturer til U.F. Gyldenløve (før 1690, forsv.); valbirkspokal (1690, Rosenborgsaml.); medaillon af Chr. V. (1690, valbirk, formentlig forarb. til pokalens medaillon, smst.); grisaille-malerier (1690-93, Fr.borg. Slotsk.); Filippo Neri (mal. før 1698, Stat. Mus. for Kunst); Christian Vs apoteose (tegn. 1698/99, Kobberstiksaml.); Caritas Romana (mal. 1718, tidl. Rosenborg, forsv.); Vandets Element (tegn. 1710-23, Kobberstiksaml.). Elfenbensrelieffer: Hyrdernes tilbedelse (1708, Fr.borgmus.); Gravlæggelsen (1710, Kunsthist. Mus., Wien); Korsnedtagelsen (1711, Rosenborgsaml.); Hudstrygningen (1713, smst.); udført før 1718: Tornekroningen (smst.); Evas skabelse (smst.); Vantro Thomas (smst.); Skt. Stefans stening (smst.); Opstandelsen (smst.); Europa og tyren (smst.); Galathea (smst.); Korsbæringen (smst.); Vandets element (1710-23, smst.); Kobberslangen (1719, smst.); udført før 1723: Maria med Barnet (Kunsthist. Mus., Wien); Ecce Homo (smst.); Peters fornægtelse (smst.); Kristus og den samaritanske kvinde (Staatsl. Kunstsamml., Kassel); Kristus og den kananæiske kvinde (smst.); Den angrende Peter (smst.); De tre gratier (1723, smst.); Tiden afslører sandheden (1726, Rosenborgsaml.); Syndefaldet (1728, Kunstindustrimus., Oslo); Uddrivelsen fra Paradis (1728, smst.); Frederik IVs apoteose (1728-30, Rosenborgsaml.); udført før 1731: Kristus i Gethsemane (smst.); Lots flugt (smst.); Sommeren, Efteråret, Vinteren (smst., Foråret forsvundet); Synet, Lugten, Følelsen, Smagen (smst., Hørelsen forsvundet); Maria med Barnet (smst.); Mattheus, Markus, Lukas, Johannes (smst.); Paulus, Johannes Døberen, Judas (smst.); Peters fornægtelse (smst.); Joseph og Potifars hustru (smst.); Den sejrende Kristus (smst.); Eremit med kranium (smst.); Eremit med lorgnet (smst.); Eremit med lup (Kunstindustrimus., Oslo); Kristi tilfangetagelse (Aust-Agder Mus., Arendal); ingen datering: Barnemordet i Bethlehem (Rosenborgsaml.); Brylluppet i Kana (smst.); Kristi dåb (smst.); Frederik IVs apoteose (Mus. f. Kunst u. Gewerbe, Hamburg); Lucretia (Nat.mus., Sth.); Cleopatra (forsv.); Matthias (forsv.); Andreas (forsv.); Demokrit (forsv.). Arbejder i voks: (Alle forsvundne): Hyrdernes tilbedelse; Kristus i Gethsemane; Korsnedtagelsen; Kristi dåb; Kristi tilfangetagelse; Kobberslangen; Neptuns vogn med najader og søguder; Konge til hest; Lots flugt; Maria med Barnet; Markus, Lukas, Judas; apostel; Frederik IVs apoteose; Matthias.

Author: Mogens Bencard (Mo.Be.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.