Peter Cramer

Weilbach information

Genealogy

Cramer, Peter, 1726-1782, teatermaler. *24.8.1726 i Kbh., ?17.7.1782 smst., begr. smst. (Petri). Forældre: Gartner Peter Petersen C. og Anne Dorothea NN. Ugift.

Biography

Peter Cramer voksede op i en tid, hvor det var kommet på mode at skildre dagliglivets begivenheder og dets aktører. Det skete bl.a. gennem vignetter og bogillustrationer. Raderkunsten lærte C., mens han studerede på Akademiet. I 1754 søgte C. Akademiets rejselegat, men benyttede det ikke. På denne tid omgikkes han studenten N.K. Bredal, som skrev to operaer, Gram og Signe, og Eremitten. Antagelig malede C. sine første dekorationer til opførelser af disse stykker i Bredals lejlighed. Både her og ved forestillingernes senere optagelse i Komediehusets repertoire udførte C. med sin smukke stemme diskantpartier. Herfra synes vejen at have været kort til en fortsat virksomhed som teatermaler ved Komediehuset. Fra slutningen af 1750erne til sin død malede C. dekorationer til alle de forskellige genrer, som opførtes på Komediehuset. Fra 1769 malede han tillige på Hofteatret. Men han tegnede også scenebilleder fra en plads i tilskuerrummet. På Kobberstiksamlingen opbevares i dag vidnesbyrd fra forestillinger som f.eks. Mascarade, Barselstuen, Anette og Lubin, Grovsmeden og Soliman den Anden. Tegningerne kan have været forlæg for kobberstik, måske som bogillustrationer, måske som erindringsbilleder til publikum. I øvrigt tegnede og raderede C. en lang række lette og elegante vignetter til bogudgivelser. I 1756 konkurrerede C. om Akademiets guldmedalje, men fik den ikke. I 1760erne og 70erne malede C. en række folkelivsbilleder. Inspirationen hentedes i hollandsk kunst hos mestre som Ostade og Teniers. Fra denne periode findes bl.a. gengivelser af en kagekone, en piberygende mand og fiskerkællinger. I 1774 leverede C. tegninger til 2 spisestel, som i dag findes på Kunstindustrimuseet. Væsentlige arbejder til teatret leverede C. i sine sidste leveår, i 1778 til Balders Død og i 1780 til Fiskerne, begge af Johs. Ewald. Antagelig eksisterer i dag ingen udkast til C.s dekorationer.

Education

Ant. selvlært; tog timer på Kunstakad. Kbh. (alle skoler), hvor hans lærer var den venetianske raderer Hieronimo Miani.

Travels

Occupations

Ans. som teatermaler ved Komediehuset på Kgs. Nytorv 1762- 82.

Scholarships

Akad. 1749. Medl. af Akad. 1778.

Exhibitions

Salonen, Charl.borg 1779 (19 malerier); Kronprins og Menneskebarn, Vestsjæll. Kunstmus. 1988; P.C.s Billedverden, Nivaagaard 1994.

Artworks

Malerier: Vibeke Margrethe Klingenberg f. Haxthausen (1751, Wedellsborg); Anne Marie Køster f. Longueville (1762, Fr.borgmus); Kirsten Piils Kilde (ca. 1765, smst.); Slutningsscenen i Balders død (1778, Stat. Mus. for Kunst, dep. Teatermus.); En bondekone, der giver sin datter at spise (1781, smst.); En bondemand, der giver sin søn at drikke (1781, smst.); En kagekone (1782, Vestsjæll. Kunstmus.); Selvportræt (Fr.borgmus); Peder Rosenstand-Goiske (smst.); Selvportræt ved tegneundervisn. hos J.E. Mandelberg (Teatermus.); Kanefart (Kbh. Bymus.); En forkullet vindmølle (smst.); folkelivsmalerier (smst.); Landskab med skøjteløbere (Stat. Mus. for Kunst); Vinterlandskab med skøjteløbere (Vestsjæll. Kunstmus.). Tegninger: Scenebilleder fra Wessels Kærlighed uden strømper (Kobberstiksaml. og Vestsjæll. Kunstmus.); 3 scenebilleder fra Hofteatrets opf. af La fille mal gardée; forstudie til maleriet fra Balders Død; skuespillerinden Caroline Walter; adsk. scenebilleder (Kobberstiksaml.); Maskerade på Schäffergården (1767, smst.); adsk. tegn. af kronprins Fr. og hans legekammerat (Vestsjæll. Kunstmus.); Damer og herrer (smst.); Tilskuere i en teaterloge (Kunstakad. Bibl.); Skuespilleren Gert Londemann; scenebilleder fra Det talende Skilderi og fra Man sover sig ikke riig; Polchinel; skuespiller i Holbergkostume (Teatermus.); scenebillede fra Caliste (Det kgl. Bibl.). Vignetter: F.L. Norden: Voyage d'Égypte et de Nubie, bd. 1, 1755 (Kobberstiksaml.). Miniaturer: Synet (Stat. Mus. for Kunst); Hørelsen (smst.).

Literature

Torben Krogh i: Tilskueren, 1931 II, 93-100; samme i: Da. Teaterbilleder fra det 18. Aarh., 1932, 16f; Henrik Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm., 1935; Chr. Elling i: Kulturminder, 1944, 143-59; V. Thorlacius-Ussing i: Kunstmus. Aarsskr. 1944-45, 1945, 116-201; Otto Andrup smst. 202-09; Chr. Elling: Hofkronik, 1945, 115-20; Klaus Neiiendam i: Kunstmus. Aarsskr., 1964-65, 1965, 99- 116; samme i: Robert Neiiendam in memoriam, 1967, 55-66; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. Kunsthåndv. 1730-1850, 1973, 67; P. Gammelbo i: Cras IX, 1975, 91-99; Klaus Neiiendam: Caroline Walter, 1983; Niels Peder Jørgensen i: Teatermøbler, Nat.mus., Kbh. 1986, 19f; E.Aasted Neiiendam i: Den da. tilskuer, II, 1992, 44-107.

Author: Lisbet Grandjean (L.Gr.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.