Heinrich Eddelien

Biography

Heinrich Eddelien deltog allerede i 1830, mens han var elev på Kunstakademiet, i udsmykningen i pompeijansk stil af H.E. Freunds hjem i Materialgården, København. Mens Georg Hilker malede de dekorative bånd og ornamenter, var det Constantin Hansen og E., som fik ansvaret for de svævende figurer og kompositioner på vægfeltene. Da Chr. VIIIs sovegemak i Levetzaus palæ på Amalienborg blev udsmykket i pompeijansk stil i 1835, fik Hilker og E. opgaven. Det er således ikke overraskende, at E. nævnes sammen med Christen Købke, Wilhelm Marstrand, Adam Müller, Jørgen Roed og Georg Hilker, som de elever på Kunstakademiet, der skønnedes at kunne påtage sig at udsmykke vestibulen i Københavns Universitets nye hovedbygning i 1838. Det blev imidlertid Hilker og Constantin Hansen, som, efter fornyede studier af de antikke vægmalerier i Pompei, udførte den store opgave. Udsmykningen af Christian IVs kapel i Roskilde Domkirke efter arkitekt Hetsch' forslag, tilfaldt derimod E. Den omfattede store historiemalerier på væggene samt en udsmykning af hvælvet og en frise mellem loft og vægge. E. gik igang med opgaven i 1844, men havde kun nået at male loftet og frisen med allegoriske figurer ved sin død. De store malerier på væggene blev Marstrands opgave. Interessen for de monumentale vægudsmykninger er foruden af Freund også blevet vakt af J.L. Lund. Han havde gennem venskab med den tyske, idealistiske kreds af malere omkring Friedrich Overbeck og Peter Cornelius fulgt freskomaleriets fornyelse både i Rom og München forud for opgavene i Danmark. E.s valg af motiver med antikke emner placerer ham i kredsen omkring Eckersberg, dog er hans figurfremstillinger mere inspireret af Thorvaldsen end af de franske nyklassicister. Hans altertavler vidner om hans beundring for den italienske ungrenæssances klare farveholdning og Rafaels kompositioner og udtryk, men han formåede ikke at samle indtrykkene i en helhed. Farveholdningen er ofte pågående, og han savner således den beånding af motivet, som J.L. Lund tilføjede sine malerier med religiøse emner. E.s malerier er karakteristiske for de mindre talenter blandt Eckersbergs og Lunds elever. De afspejler indtrykkene fra studierejsen til Italien, fra Eckersbergs nyklassicisme og fra Lunds tysk inspirerede romantik.

Author: Hannemarie Ragn Jensen (H.R.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.