Heinrich Eddelien

Literature

Kay J. Hambro: Familierne Danchell, Glæsel, Hambro, Rafn, Spredte træk af slægternes hist., 1953; Chr.borg Slot, bd. 2, 1975; Emma Salling: Kunstakad. guldmed.konk., 1975; Mette Bligaard: Fædrelandshist. billeder, Fr.borgmus. 1978, 154f; Hannemarie Ragn Jensen i: Hafnia, no. 6, 1979, 162-65; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983; Hafnia no. 10 1985; E. Cederstrøm i: Danm. Chr., Chr. IV i eftertiden, Aarhus Kunstmus. 1986; Mirjam Gelfer Jørgensen: Herculanum paa Sjælland, 1988; K. Monrad: Hverdagsbilleder, 1989. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Hannemarie Ragn Jensen (H.R.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.