Henning Scheel

Weilbach information

Genealogy

Scheel, Henning Knud Jørgen, 1889-1970, maler, konservator og museumsinspektør. *31.8.1889 i Holbæk, ?22.4.1970. Forældre: Trafikass., senere konservator Johan Evald Christian S. og Caroline Margrethe Tryde. ~21.12.1920 på Fr.berg med Else Amalie Olesen, *8.6.1896 i Kbh., ?1.3.1956, datter af købmand Andreas O. og Ellen Josephine Hansen.

Biography

Henning Scheel gennemgik to forskellige professionelle uddannelser, dels som kunstner dels som zoologisk konservator. I sit virke forenede han disse spor gennem deltagelse i naturvidenskabelige ekspeditioner og i sit mangeårige zoologiske og ornitologiske forfatterskab, som han selv illustrerede. S. leverede talrige illustrationer til andres arbejder, og de kunstneriske evner blev også udnyttet ved opbygningen af panorama-udstillinger på Jagt- og Skovbrugsmuseet. S. gengav dyr og fugle klart og præcist. Han beherskede den nøgterne og detaljerede studie, men han kunne også skildre dyrene i deres karakteristiske miljø. I sine fuglebilleder viste han påvirkning fra Johannes Larsen.

Education

Tekn. Sk., Kbh. 1907-08; Kunstakad. Kbh. (O. Bache, L. Tuxen) 1908-13; endv. udd. som zool. konservator.

Travels

Deltog i E. Lehn Schiølers ornitologiske eksped. til Grønland 1925.

Occupations

Forestod indretn. af Jagt- og Skovbrugsmus. i Hørsholm 1940- 42; mus.insp. smst. 1942-62; næstfmd. for Da. Havjagtforen.; fmd. for Hørsholm- Rungsted turistforen.

Scholarships

Exhibitions

Udst. for den tidl. Grønlands Styrelse, Leipzig 1930, Paris 1931, Rom 1931, Bruxelles 1935; Jagtudst. Kbh., 1934, 1937; Skanderborg 1937; Berlin 1937.

Artworks

14 tegn. og akvareller med dyre- og fuglemotiver (1928-40rne, Jagt- og Skovbrugsmus.); Plakat for Jagt- og Skovbrugsmus. (1951). Bogillustrationer: Tegnede og malede ill. til E. Lehn Schiøler: Danm. Fugle, I-III, 1925-31; A.L.V. Manniche: Haandbog for Jægere, 1933; samme m.fl.: Danm. Pattedyr, 1935; Finn Salomonsen: Strandens Fugle, 1940; samme og H.S.: Fuglebogen, 1948; Da. Jagtleksikon, 1944. Skriftlige arbejder: Med Lehn Schiøler og Johannes Larsen i Grønland 1925, 1927; Vildgæssene, 1928; Udstopning af Fugle, 1932; Den danske Jagt i Fortid og Nutid, 1947; Udstopning af fugle og pattedyr, 1966; talrige afhandlinger bl.a. i Da. Ornitologisk Foren. tidsskr.

Literature

Berl. Tid. 24.4.1970 (nekr.); Kirsten Olesen i: Da. Jagt- og Skovbrugsmus. 1942-1992, 1992, 137-47.

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.