Albert Elmstedt

Exhibitions

Den fynske Forårsudst. 1927-39; KE 1931, 1933; 10 malere udstiller 1933, 1935; Da. Kunst, Fyens Forum 1940; Nyere Da. Malerkunst, Fyens Kunstforen., Fyns Kunstmus. 1952; Charl. Eft. 1952, 1959, 1963; Charl.borg udst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; Charl. Forår 1959, 1962, 1969; Det fynske kunstnersamf., Kunstbygn., Odense 1962; A.E. og arbejder af tidligere elever, Fyns Kunstmus. 1975. Separatudstillinger: Kunsthallen, Kbh. 1947.

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.