Jenny Meyer

Weilbach information

Genealogy

Meyer, Jenny Sophie, 1866-1927, maler. *16.4.1866 på Fr.berg, ?23.4.1927 smst., urne smst. (Bispebjerg). Forældre: Appellationsretsråd, senere højesteretsassessor Fritz M. og Marie Frederikke Dalberg. Ugift.

Biography

Jenny Meyer dygtiggjorde sig i underglasurmaleriets teknik under Arnold Krogs ledelse. Hun udførte en lang række vaser og skåle i underglasur, ofte dekoreret med stiliserede blomstermotiver. Til udstillingen i 1895 udførte M. i konkurrence med 5 andre kvinder en platte med løvetandsmotiv til Den kongelige Porcelainsfabrik. M. var søster til Emma M., hvis interesse for at male fra naturen, hun fulgte.

Education

Udd. i underglasurmaleri på Den kgl. Porcelainsfabrik (Arnold Krog) fra 1892.

Travels

London 1895 (stud. keramik på South Kensingtonmus.)

Occupations

Sign. kunstner, Den kgl. Porcelainsfabrik 1892- 1927.

Scholarships

Med., verdensudst., Chicago 1893.

Exhibitions

Verdensudst., Chicago 1893 (med Den kgl. Porcelainsfabrik); Kvindernes Udst., Kbh. 1895 (med samme); Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbemus., Berlin 1910 (med samme); Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920; verdensudst., Paris 1925 (med Den kgl. Porcelainsfabrik); Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegård 1982.

Artworks

Frydenlund Teglværk (2 akvareller, ca. 1895); tidl. repr. i Johan Hansens Saml.

Literature

Tidsskr. for Kunstindustri 1895, 135; Berl. Tid. 21.1.1927; Bredo L. Grandjean: Kgl. da. porcelain 1884-1980, 1983; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Author: Kirsten Rykind-Eriksen (K.R.-E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.