Johan Jacob Bruun

Weilbach information

Genealogy

Bruun, Johan Jacob, 1715-1789, maler. *30.11.1715 i Slagelse, begr. 4.7.1789 i Hillerød. Forældre: Postm., senere byskriver og rådmand Thomas B. og Dorothea Sophia Mylius. ~5.7.1741 i Kbh. med Anna Catharina Basballe, *ca. 1723, ?4.1.1789 i Hillerød, formentlig plejedatter af hofmaleren Fridrich Holm.

Biography

Johan Jacob Bruun var tiltænkt en boglig uddannelse, men blev efter eget ønske sendt til København for at uddanne sig hos J.H. Coning. Han specialiserede sig, ligesom sin lærer, i miniature- og prospektmaleriet. Foruden kongeparrets portræt, 1737, der er hans ældste, kendte arbejde, malede han en række mindre betydningsfulde miniatureportrætter, til dels kopier. B.s egentlige felt både kvantitativt og kvalitativt blev imidlertid prospektet. I løbet af 1740rne og 50erne udførte han hundredevis af prospekter, og i alt tæller hans oeuvre mere end 1.000 arbejder. Et overblik arrangerede han selv ved et offentligt lotteri i 1750, hvor han udstillede 140 miniatureskilderier på pergament. De sirlige og nøjagtige prospekter af kongelige slotte og andre offentlige bygninger navnlig fra København og omegn samt fra købstæderne fandt stor afsætning til hoffet. B. var 1700-tallets mest betydningsfulde prospektkunstner, og flere illustratorer og malere står i gæld til ham. Hans arbejder besidder stor kulturhistorisk, topografisk og arkitekturhistorisk kildeværdi helt ned i detaljen. Hans blade er enkle i kompositionen, og hans gouacher og akvareller præges af en klar farveholdning og en koloristisk intensitet, som rummer fine kunstneriske kvaliteter. I sine seneste år var han blind.

Education

Undervisn. hos maleren J.H. Coning 1732.

Travels

Occupations

Insp. ved Salpeterværket i Hillerød 1773.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Portræt af Christian VI og Sophie Magdalene (1737); en uniformsserie af da. soldater (Rosenborgsaml. og Fr.borgmus.); prospekter af kgl. slotte, off. bygn. m.v. (bl.a. Rosenborgsaml., Fr.borgmus., Kbh. Bymus. og Øregaard Mus.); tegn. forlæg til prospekterne i Den da. Vitrivius, 1746-49; samme til Hafnia Hodierna, 1748; fik efter Thurahs død kgl. støtte til udgivelsen af sine kobberstukne prospekter Novus Atlas Daniæ (1761-64, ufuldf.).

Literature

Pers.hist. Tidsskr., 5. rk., III, 1906; E.F.S. Lund: Da. malede Portræter, IV, 1912; Henrik Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm., 1935; L. de Thurah: Den da. Vitruvius I-III, 1746-49 (med efterskr. og kommentar af Hakon Lund), 1966-67; L. de Thurah: Hafnia Hodierna, 1748 (med efterskr. af Steffen Linvald), 1967; J.B.: Novus Atlas Daniæ, 1761-64 (fotogr. optryk med efterskr. af Sv. Cedergreen Bech), 1970; John Erichsen: Københavnske motiver, 1974; T. Holck Colding: Miniature- og Emaillemalere i Danm., 1991.

Author: John Erichsen (J.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.