Johan Jacob Bruun

Biography

Johan Jacob Bruun var tiltænkt en boglig uddannelse, men blev efter eget ønske sendt til København for at uddanne sig hos J.H. Coning. Han specialiserede sig, ligesom sin lærer, i miniature- og prospektmaleriet. Foruden kongeparrets portræt, 1737, der er hans ældste, kendte arbejde, malede han en række mindre betydningsfulde miniatureportrætter, til dels kopier. B.s egentlige felt både kvantitativt og kvalitativt blev imidlertid prospektet. I løbet af 1740rne og 50erne udførte han hundredevis af prospekter, og i alt tæller hans oeuvre mere end 1.000 arbejder. Et overblik arrangerede han selv ved et offentligt lotteri i 1750, hvor han udstillede 140 miniatureskilderier på pergament. De sirlige og nøjagtige prospekter af kongelige slotte og andre offentlige bygninger navnlig fra København og omegn samt fra købstæderne fandt stor afsætning til hoffet. B. var 1700-tallets mest betydningsfulde prospektkunstner, og flere illustratorer og malere står i gæld til ham. Hans arbejder besidder stor kulturhistorisk, topografisk og arkitekturhistorisk kildeværdi helt ned i detaljen. Hans blade er enkle i kompositionen, og hans gouacher og akvareller præges af en klar farveholdning og en koloristisk intensitet, som rummer fine kunstneriske kvaliteter. I sine seneste år var han blind.

Author: John Erichsen (J.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.