H.C. Ondrup

Weilbach information

Genealogy

Ondrup, Hans Christoffer, 1751-1814, stukkatør, porcelænsmaler, murermester. *1751 i Kbh., ?24.1.1814 smst., begr. smst. (Trin.). ~1° 30.9.1778 i Kbh. med Sophie Amalie Sindberg. ~2° 29.10.1788 i Kbh. med Bodil (Bolette) Sophia Lange, døbt 3.2.1751 smst., ?16.3.1804 smst., datter af værtshusholder, senere hyrekusk (vognmand) Andreas Hansen L. og Kirstine Pedersdatter. Ægteskabet opl. ~3° 1804 med Christine Saabye, levede endnu 1825.

Biography

H.C. Ondrups usædvanlige karriere er kendetegnet ved et stort kunstnerisk talent, både som porcelænsmaler og som arkitekt. Det er endvidere karakteristisk for ham, at han har haft let ved at tilegne sig sine færdigheder inden for begge områder. Som brogetmaler ved porcelænsfabrikken hører han til de bedste og mest benyttede i 1780erne, og han er en af de meget få, der har signeret sine arbejder. Som arkitekt og murermester er hans hovedindsats de 4 gårde i Dronningens Tværgade, som han opførte i et interessentskab med forvalter ved Proviantgården, Andreas Giede. Han varierer her ubesværet en række arkitektoniske motiver og formår samtidig at lade bygningerne fremstå som et ensemble. Han viser sig her som stærkt påvirket af C.F. Harsdorff. Af hans senere arbejder er der grund til at fremhæve huset på hjørnet af Naboløs og Gl. Strand, der er et tidligt eksempel på klassicistisk blankmursbyggeri. O.s fortid som stukkatør giver sig til kende i en tydelig, men behersket anvendelse af dekorative elementer på såvel facader som i interiører. Hans blomstrende murermesterforretning fik et afgørende knæk, da han i 1799 gik fallit efter at have kautioneret for sin stedsøn, murermester Michael Bælckow, der fallerede samme år. I 1812 søgte han forgæves genansættelse som maler ved porcelænsfabrikken.

Education

Gipsersv. 1778; brogetmaler ved Den kgl. Porcelainsfabrik 1778; opt. i murerlauget som "som Stocator og Quadratur Mester" 1787; som murermester 1789.

Travels

Occupations

Overbrandm. 1795, vurderingsm. 1796- 97.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Porcelæn: Sign. arb., mest vaser, urtepotter og kopper, dekoreret med hyrdescener og landskaber samt komiske motiver, på Fr.borg, i Nat.mus. og i Kunstindustrimus.; Fuldmægtig Christopher Knoblauch (miniature på porcelæn, 1783, Kunstindustrimus. Hamborg); dennes hustru Christiane Elisabeth, f. Kløcker (som forannævnte); Selvportræt (1783, Kunstindustrimus.). Bygninger, alle København: Dronn. Tværg. 3 (1793-94, nedr.); 5 (1793-94); 7 (1794); 9 (1794); Skinderg. 49 (1796, nedr.); Vimmelskaftet 45/Badstuestr. 1 (1797, nedr.); Kompagnistr. 18 (1797, påbeg. af Andreas Hallander); Gl. Strand 52/Naboløs 5 (1797-98); Knabrostr. 15 (1797-98, sen. forhøjet og ombyg.); Naboløs 1/Læderstr. 19 (1798-99); Naboløs 3 (1798); lystgården Nøjsomhed på Østerbro (1800, nedr.); Rosengården 9 (1811-12, sen. forhøjet og ombyg.).

Literature

Karl Madsen i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1893; E. Lemberger: Die Bildnis-Miniatur in Skand., II, 1912; E. Hannover: Keramisk Haandbog, II, 1924, 438, 443f; Bredo L. Grandjean: Kgl. da. porcelain, 1948, 22, 28; samme i: Kulturminder, Ny række, I, 1955, 78-99; Kirsten-Elizabeth Jessen: Genopbygn. af Kbh. efter branden i 1795, 1958, 40, 58, 70; Hist. huse i Kbh., 1972; Kbh. før og nu og aldrig, bd.5., 1988, 365.

Author: Allan Tønnesen (A.Tø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.