H.C. Ondrup

Biography

H.C. Ondrups usædvanlige karriere er kendetegnet ved et stort kunstnerisk talent, både som porcelænsmaler og som arkitekt. Det er endvidere karakteristisk for ham, at han har haft let ved at tilegne sig sine færdigheder inden for begge områder. Som brogetmaler ved porcelænsfabrikken hører han til de bedste og mest benyttede i 1780erne, og han er en af de meget få, der har signeret sine arbejder. Som arkitekt og murermester er hans hovedindsats de 4 gårde i Dronningens Tværgade, som han opførte i et interessentskab med forvalter ved Proviantgården, Andreas Giede. Han varierer her ubesværet en række arkitektoniske motiver og formår samtidig at lade bygningerne fremstå som et ensemble. Han viser sig her som stærkt påvirket af C.F. Harsdorff. Af hans senere arbejder er der grund til at fremhæve huset på hjørnet af Naboløs og Gl. Strand, der er et tidligt eksempel på klassicistisk blankmursbyggeri. O.s fortid som stukkatør giver sig til kende i en tydelig, men behersket anvendelse af dekorative elementer på såvel facader som i interiører. Hans blomstrende murermesterforretning fik et afgørende knæk, da han i 1799 gik fallit efter at have kautioneret for sin stedsøn, murermester Michael Bælckow, der fallerede samme år. I 1812 søgte han forgæves genansættelse som maler ved porcelænsfabrikken.

Author: Allan Tønnesen (A.Tø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.