Erling Gregers

Biography

Erling Gregers' tidligste motiver var pastost malede lanskabsabstraktioner. De afløstes af en slags fantastisk naturalisme, hvor motiverne i malerier som i tegninger og grafik var bløde genstande anbragt i sterile, flisebelagte rum. Som oftest var disse genstande tøjbylter hæftet sammen med bændler og knapper og forsynet med symbolladede, ironisk beskrivende titler som Opstilling med tilknappet sorg. Siden 1968 har G. fortrinsvis beskæftiget sig med skulpturer af metal, gummi, glas m.m., og også her er der tale om konstruerede objekter. Undertiden antager disse karakter af sært levende skabninger. Det gælder f.eks. skulpturen David, hvor den bibelske helt er forsvundet, men hvor hans soldaterkappe (udført i hvidblik og loddetin) står tilbage og i sine dramatiske folder udtrykker hans kraftfulde sten- eller håndgranatkast. Andre skulpturer har en mere neutral karakter baseret på enten en arkitektonisk konstruktion (f.eks. en port) eller spillende på kontrasten mellem blødt og hårdt, mellem materialernes fysiske karakter, deres sammenstød eller spændinger. Gennem alt, hvad G. beskæftiger sig med, fornemmes en frugtbar optagethed af, hvad der materialemæssigt og udtryksmæssigt er muligt. Det eksperimenterende har altid været grundtonen i hans kunst.

Author: Ib Sinding (I.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.