Heinrich Grosch

Biography

Heinrich Grosch lagde sig allerede i studietiden efter gouachemaleri og kobberstik og viste jævnligt prøver herpå på Akademiet, og han udførte siden adskillige stik efter andre kunstneres arbejder. Med Erik Pauelsen og C.A. Lorentzen som forbilleder valgte han norske landskaber som sin foretrukne motivkreds, men hans arbejder fik ikke samme betydning som deres. Han malede fortrinsvis fantasilandskaber i en traditionel, lidt effektsøgende manér, men også topografiske billeder. I de grafiske arbejder helligede han sig næsten udelukkende de topografiske skildringer. Som kunstner forblev han knyttet til det sene 1700-tals maleriske tradition, og han udviste ikke et originalt særpræg. Størst betydning fik han som tegnelærer i Norge, hvor han blev lærer for bl.a. Thomas Fearnley og udgav flere håndbøger i tegning.

Author: Kasper Monrad (K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.