Poul Hauch-Fausbøll

Weilbach information

Genealogy

Hauch-Fausbøll, Poul Preben Vilhelm, 1915-1990, maler og grafiker. *15.10.1915 i Fr.havn, ?7.10.1990 i Rønne, begr. på Rønne Kgrd. Forældre: Genealog Povl Theodor Sofus Emanuel H.-F. og Karen Elise (Karenlise) Østergaard. ~1° 11.11.1944 i Kbh. med forfatter, journalist Jytte Herman Andersen, *11.11.1923 smst., ?9.6.1988 smst., datter af billedh. Johannes Herman A. og Ingeborg Martha Margrethe Petersen. Ægteskabet opl. 22.1.1951. ~2° 19.3.1951 i Kbh. med Vicky Ottsen, *3.8.1931 på Fr.berg, ?28.5.1991 i Newton Aycliffe, England, datter af gross. Marcus Nielsen O. og Dagny Lucie Malinowski. Ægteskabet opl. ~3° 15.10.1955 i Vig med ledende laborant Gertrud Hyldegaard Larsen, *17.7.1933 smst., datter af skoleinsp. Niels L. og Anna Kathrine Thomsen.

Biography

Poul Hauch-Fausbøll kom første gang til Gudhjem i 1934 og slog sig fast ned på Bornholm i 1957. Hans kunst var i de første år præget af en lidt tung, stærkt religiøs tone, men i slutningen af 1950erne forløstes hans maleri i et farverigt, fabulerende spil med udgangspunkt i synsindtryk fra de nære omgivelser. Især i miljøet omkring "De frie Værksteder" i Gudhjem udfoldede han sit talent for grafikken, der spænder fra Gudhjemstemninger til abstraktioner over Baudelaires Les fleurs du mal. Op gennem 1950erne og 60erne er det blevet til adskillige udgivelser af digte og skuespil, alle illustreret med tætte, indtrængende træsnit.

Education

P. Rostrup Bøyesens malersk. 1933-37; elev af Marcel Gromaire, Paris 1937-38; Kunstakad. Kbh., grafisk sk. 1945.

Travels

Berlin 1934; Paris og Sydfrankrig 1937-38; siden Paris, Rom og London.

Occupations

Scholarships

Kathrine Løvtorp 1941; Wilstrup 1942, 1944; Hielmstierne- Rosencrone 1942; Bielke 1943; Emma Bærentzen 1943; Even Nielsen 1944; Raben- Levetzau 1945; Stat. Kunstfond 1977-84.

Exhibitions

KE 1938-40, 1942; Bølleblomsten 1942-46 (medstifter); vandreudst. af religiøs kunst 1944; Charl. Forår 1957-59, 1963-65; Charl. Eft. 1959-62, 1968-69; vinterudst. 1968-69; 2 x 140 billedkunstnere, Nikolaj, Kbh. 1973; Sommerudst., Tistrup 1974; De fabulerende, Nikolaj, Kbh. 1979; Bornholmermalere, Vejen Kunstmus. 1983; Bornholmsk kunst, Bornholms Mus. 1985; endv. udst. i Prag, Sth., Oslo, Göteborg, Paris. Separatudstillinger: Nord. Kunsthdl., Kbh. 1955; Athenæum, Kbh. 1959, 1961; Bornholms Kunstmus. 1959, 1980; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1976; Gudhjem Mus. 1986, 1992.

Artworks

Anlæg, Paris (1938); Nedtagelsen af korset (1942); Fécondité (1945-46); Vintersol (1965); Fastelavnsbørn (1968); De blå vinduer (1970, Bornholms Kunstmus.); Vinduet 1973-74 (smst.); Avismotiv (1980); Facader, Paris (1981); Træ i sol (1985); endv. grafik, bl.a. akvatinta og træsnit. Skriftlige arbejder: Bl.a.: Gudhjemdrømme, 1978.

Literature

Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984; Bornholms Tid. 9.7.1978; 24.10.1981; 11.9.1985; 14.9.1985; Bornholmeren 9.10.1990 (nekr.); 22.9.1992; 26.9.1992.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.