Hans Nikolaj Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Hans Nikolaj (døbt Nicolay), 1853-1923, maler og grafiker. *15.5.1853 i Kbh., ?14.3.1923 på Fr.berg, begr. i Asminderød. Forældre: Vinhdl. Carl Jürgen August H. og Sophie Henriette Andrup. ~1° 19.9.1883 i Kbh. med Theodora Frederikke Ida Rasmussen, *26.2.1859 smst., ?9.2.1935 i Charll. Ægteskabet opl. ~2° 18.12.1900 i Kbh. med Ella Susanne Ruben, *15.5.1871 smst., ?12.10.1945, datter af fabrikejer, senere etatsråd Bernhard Harald R. og Ida Coppel.

Biography

Hans Nikolaj Hansen dyrkede i sin kunst tre hovedområder: Historiemaleriet, bogillustrationen og raderingen. I alle discipliner viste han evner for at forlene sine tekniske færdigheder med opfindsomme kompositioner og et indsigtsfuldt psykologisk sammenspil mellem figurerne. I det koloristiske udtryk kom han dog ofte til kort. Som maler viste H. stor interesse for litterære motiver. Hans tidlige historiekompositioner har ofte et anekdotisk, tragikomisk indhold, som i fremstillingen med adelsmændene, der forbitret stamper i sneen, medens de venter uden for Mor Sigbrits port. Blandt billederne med motiv fra Christian IIs historie kommer endvidere det patetiske ofte til udtryk. Modsat har han i billedet med pigen på kirkegården fra 1880 anslået en elegisk stemning. Fortællemåden er socialrealistisk, som han i Frankrig havde kunnet iagttage det hos bl.a. Bastien-Lepage, der især skildrede figurer fra de lavere samfundsklasser. Teknisk ses påvirkningen fra Bonnat, især i den brede behandling, delvis udført med paletkniv, og i arbejdet med valørerne. Fra samme år er Efter en frokost, et forsøg på at skildre det moderne liv i impressionisternes ånd, men uden at have samme evne til at forny behandlingen af lys og komposition. Fra de følgende pariserbesøg i begyndelsen af 1890erne stammer nogle tegninger, hvor forsøg i lignende retning lykkes ham langt bedre. Stilistisk spores påvirkninger fra en række stilarter, især fra den danske romantik og guldalder, længere bagud endvidere fra europæisk renæssance og barok. Det fortællende element kom bedst til sin ret i hans illustrationer, som han flittigt leverede fra sin tidligste ungdom til forskellige blade. Her kunne hans frodigt skabende fantasi til tider nå et åndfuldt udtryk. Især kom dog hans evne for det barokke og det burleske til udfoldelse. Hans særegne lune slår igennem i en række tegninger af børn og deres leg. Illustrationerne til Oehlenschlägers St. Hans Aftenspil og Aladdin, hvor udtrykket spænder fra det lyriske til det makabre, hører til hans bedste inden for genren. Undertiden nærmede han sig også i sine grafiske arbejder et impressionistisk formsprog, som f.eks. i illustrationerne til Dumas: Greven af Monte Christo (1894) og en række folkeeventyr. H. var en af Danmarks flittigste raderere. De bedste af hans blade er virtuose i udførelsen og lyrisk følsomme i udtrykket. Fremragende er f.eks. bladet med kammersanger Schram som Don Bartolo, både i karakteristikken og i sin levende og maleriske opbygning. Portrætterne af hans fader viser ligeledes hans bedste egenskaber som raderer. Der er megen romantisk fin de siècle-stemning i blade som De lyse nætter, Florentineren og Der går sagn om borgtapeter. I sin sortekunst nærmer H. sig undertiden Daumier, ligesom der mærkes påvirkning fra Rembrandts radererkunst efter hans indgående studier heraf i 1890erne. Efter 1900 kan man spore en påvirkning fra Max Klingers grafik.

Education

Kunstakad. Kbh. nov. 1872, afg. nov. 1876; stud. i Paris hos Léon Bonnat 1877-79; hos Puvis de Chavannes 1890-91; arb. som raderer som hjælper hos Carl Bloch 1885-86; genoptog teknikken 1899 ved et kursus hos O. Felsing i Berlin; anskaffede derefter egen presse.

Travels

Færøerne og Island 1877; Paris 1878-79; tilbage til Danm. over Antwerpen juli 1879; Italien 1883, Paris 1890-91; Italien 1896, 1899, 1900, 1906, 1914.

Occupations

Medl. af foren. Bogstaveligheden, stiftet 1880; fmd. for Grafisk Kunstnersamf. fra 1909; medl. af Akad. Plenarforsaml. 1910; medl. af Akad.rådet 1915.

Scholarships

Raben-Levetzau 1877, 1879; Mention Honorable, Paris 1889; Akad. 1894, 1898; Ancker 1895; sølvmed. i Paris 1900 (for raderinger); Aarsmed. 1 1903 (for raderingen Circe); 2 1910 (Eckersberg Med. for raderinger).

Exhibitions

Charl. Forår 1877-83, 1885-99, 1900, 1902-13, 1915-16, 1918, 1920-23; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889, 1900, Chicago 1893; Nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; Konst- och industriutst., Sth. 1897; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Artists, Guildhall, London, 1907; Landsudst., Århus 1909; Dä. Ausst., Berlin 1910-11; Espo. internaz., Rom 1911; Works by modern Da. Artists, Brighton 1912; Grafisk Kunstnersamf. 1912, 1918; Den baltiske udst., Malmö 1914; Da. Kunststævne, Forum 1929; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Charl.udst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; Foren. for nat. Kunst, 1960; Skovgaardmus. 1979; Blichermus. 1982. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1889, 1923, 1953; Winkel & Magnussen, Kbh. 1905; Charl.borg 1913; Da. Kunsthdl., Kbh. 1918 (tegn. og akvareller); Foren. for nat. Kunst, 1920 (retrosp.), 1942 (mindeudst.); Kunsthdl. Axel Duckert 1943.

Artworks

Malerier: Udenfor Sigbrits port (1878); På en kirkegård (1880, Glyptoteket); Svend Vonved (Stat. Mus. for Kunst); Kvinder på heden (1881, smst.); Slagtet kalv ophængt i et køkken (1882, smst.); Kong Lear, den blinde ledes over heden (1888, Hirschsprung); Holger Drachmann og Gustav Wied (?) (1900, Skagens Mus.); En skovfoged, Christinelund 1903 (1904, Nordjyll. Kunstmus.); Donatellos S. Giorgio, Firenze (1912, smst.); Genforeningsbillede (1921, Fr.borgmus.); Selvportræt (Charl. Udst.kom.). Raderinger: De lyse nætter (1897-1909); Vildt flyver høg (1897); Hedekroen (1898-1909); Der går sagn om borgtapeter (1899); Marcus Aurelius (1899); Cestius-pyramiden i Rom (1899). Illustrationer: Johan Herman Wessel: Gaffelen, 1884; Ludvig Holberg: Peder Paars, 1885; Adam Oehlenschläger: St. Hans Aftenspil, 1885; Wilh. Dinesen: Boganis' Jagtbreve, 1889; A. Oehlenschläger: Aladdin, 1893; A. Dumas: Greven af Monte Christo, 1894; Shakespeare: En Skærsommernatsdrøm, 1896; hoved til fagbladene "Cycletidende", 1890-94; og "Cyclen", 1894-99; ill. i Flincks Almanak; Ill. Tid.; Ude og Hjemme; desuden arb. i Kbh. Bymus.; Kobberstiksaml.; Kunstindustrimus.; Ribe Kunstmus.; Teatermus.; Trapholt; Vejle Kunstmus.; har endv. lev. tegn. til bogbind.

Literature

Sophus Michaëlis i: Ill. Tid., 1894-95, 211-14; samme i: Jule-Album, 1899; samme i: Kunst, I, 1899 (16 sider); G. Brøchner i: The Studio, Summer 1902; Ill. Tid., 1905-06, 86-87; Sig. Müller i: Ill. Tid., 1912-13, 142-50; H. Chr. Christensen: Fort. over et Udvalg af H.N.H.s Malerier og Studier 1873-1913, 1913; J.E. Hohlenberg i: Ill. Tid., 1913-14, 86-89; H.N.H.: 50 Billeder efter Malerier og Tegn., udg. af H. Chr. Christensen, 1915; Henning Brøchner i: Bogvennen, VI, 2, 1916-17, 293-300; H.N.H. i: Da. Julealbum, 1921, 3-7; N.V. Dorph i: Ill. Tid., 1922-23, 549-51; P.C.V. Hansen i: Skønvirke, 1923, 33-42; H.N.H., Smaa Kunstbøger, nr. 17, 1923; C. Jensen i: Samleren, 1924, 168f, 170f, 190f; 1925, 10f, 54-56; F. Hendriksen i: Bogvennen, 1925, 65-72; H.N.H. og hans Raderinger, med Fort., 1931; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1932; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938, 451f; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; Arthur G. Hassø: Da. Exlibris, 1942; (W.P. Sommerfeldt red.): Wessel og Norge, 1942, 170-71; Jan Zibrandtsen: H.N. Hansen, 1953 (med bibliogr.); Palle Lauring: Billeder af Danm. hist., 1972, 168-71, 235f; Ingeborg Buhl: Trådene tvindes, erindringsglimt, II, 1976, 36f, 66-68; For hundrede år siden: Danm. og Tyskland 1864-1900, Stat. Mus. for Kunst 1981, bd. 1, 29, bd. 2, 154; Dengang i 80'erne, Kunstforen., Kbh. 1983, nr. 26-29; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopfattelsens Hist. i Danm., II, 1990. Aviser: Dagsavisen 14.12.1884 (Karl Madsen); Pol. 24.11.1905 (E. Hannover); 8.11.1913 (N. Lützhøft); Ekstrabl. 15.3.1913 (Georg Nygaard); 9.11.1918 (samme); 10.5.1919 (samme); Berl.Tid. 19.11.1913 (J.E. Hohlenberg); 16.12.1914; 12.11.1918 (Th. Oppermann); 11.3.1923; 15.3.1923 (K. Flor); Kr. Dagbl. 12.3.1923 (S. Clod Svensson); Fyns Venstrebl. 16.3.1923 (N. Gyde). Breve (Det kgl. Bibl.; Hirschsprung).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.