L.A. Winstrup

Weilbach information

Genealogy

Winstrup, Laurits Albert, 1815-1889, arkitekt. *28.1.1815 i Kbh., ?4.4.1889 i Kolding, begr. i Randers. Forældre: Handelsfuldmægtig Christian W. og Magdalene Kirstine Meyer. ~26.11.1858 med Johanne (Hanne) Andrea Fischer, *3.3.1819 i Tikøb, ?19.5.1910 i Kbh., datter af kgl. skovrider, senere forstråd Henrik Georg Frederik F. og Mette (Meta) Elisabeth Pedersen.

Biography

L.A. Winstrup var elev af G.F. Hetsch og ansat som konduktør bl.a. ved Basnæs. Han blev stærkt præget af Hetsch og den schinkelske senklassicisme i arkitektur og design. Den kvadermurede Domkirke i Reykjavík med rundbuevinduer var en total ombygning af A. Kirkerups med galleri og interiør i empire. Kirken har med sit ur- og klokketårn påvirket islandske trækirker i 1800-tallet. Stipendierejsen til Italien og Grækenland fik betydning for W.s værker i Jylland og Schleswig, hvor han som stadsbygmester i Flensborg i et 10-år stod for de vigtigste byggeforetagener i byen, der efter krigen 1850 blev center for dansk administration. W. er blandt pionererne i dansk historicisme og nationalromantik i klasse med G. Bindesbøll og J.D. Herholdt. W.s schinkelske senklassicisme afspejler sig i form, symmetri og struktur som i forslaget til en butiksarkade på Skibbroen, beslægtet med Hetsch' toldbod i København, Lauths "italienske" landvilla på Rebschlagerbahn med pudsede facader og klassicistiske detaljer samt det 2-etages Stænderhus med valmtag, kvaderfuget facade, rundbuevinduer og arkader, indrettet af W. Han udarbejdede flere projekter til regeringskomplekset på Holm, en ombygning af Fedder Mommsens lang-, gavl- og pakhus. De senere værker er variationer og blandinger af romansk stil, gotik og renæssance, inspireret af herregårde og kirker med forkærlighed for det dekorative, tårne, mønstermuring, relieffriser og arkader, karnapper, balkoner i mur og smedejern i toskansk tradition. W. foretrak blankmur, ofte med kamtakkede eller svungne gavle. Lutherhaus i Flensborg har italiensk campanile med murmønstre og gul blankmur med rød afstribning, mens Ærøskøbing Rådhus er opført i røde mursten med hvide slutsten, tinder og loggia som et toskansk rådhus ligesom Kolding Rådhus. Rosenborgstil blev efter 1860 en brugbar nationalhistorisk stil, der inspirerede W. til Ribe Kunstsmuseum med svungne gavle og Valdbygård tegnet for fætteren A.W. Bech. W. tegnede et anseligt antal kirker i historicisme, nogle med afstribet murværk, som Sommersted med spidsgavle og polygon kuppel. Tyrstrup Kirke ved Christiansfeld fik gotisk interiør, den beskedne Obbekær Kirke i romansk stil har ottekantet minaretagtigt spir og klokkekam, mens Dybbøl Kirke fik "dansk" tårn, som W. skriver, med kamtakker, og Hostrup Kirke fik interiør i renæssance og gotik. Andre af W.s restaureringer virker hårdhændede som Skt. Nikolaj Kirke i Kolding og Skt. Hans Kirke i Odense, genskabt i gotik.

Education

Maler- og murerlære; Kunstakad. Kbh., forb.sk. (Chr. Hansen) 1826, bygn.sk. (G.F. Hetsch) 1831, lille sølvmed. 1836, st. sølvmed. 1837, lille guldmed. 1841 (landslot), st. guldmed. 1845 (teater).

Travels

Tyskland 1838 (s.m. Theophilus Hansen og C.F. Christensen); Tyskland 1844; Island, England, Hamborg 1846; Tyskland, Østrig, Italien, Grækenland, Tyrkiet, Schweiz, Frankrig, England 1847-51; Frankrig, Italien, Grækenland 1878.

Occupations

Tegnelærer ved Efterslægtselsk. Sk. 1830rne; ved Kunstakad. elementarsk.; kond. hos G.F. Hetsch 1840rne; stadsbygm. i Flensborg 1851-60; Finansmin. tilsynsf. ved: Glücksborg Slot, toldvæsenet og forst- og jagtvæsenets bygn. i Schlesw.; kirkekons. 1853; kgl. bygn.insp. i Kolding for Schlesw. og Nørrejyll. 1860-64, derefter sydl. Jyll.

Scholarships

C.F. Hansens Med. 1838 (toldhus); Reiersen 1844; Neuhausens Pr. 1845 (jernstøberi); Akad. 1847-50; medl. af Akad. 1858, æresmedl. 1886; titulær prof. 1862.

Exhibitions

Charl. Forår 1837-38, 1842, 1845-46, 1849, 1852; Industriudst. 1840; Industriforen. udst. 1880; Kunstakad. 1986 (græske rejseskitser).

Artworks

Domk., Reykjavík (1847-48). I Flensborg: Byplan bl.a. Rathausstr. (1854); sprøjtehus ved Skt. Johannes K. (1851, nedr.); Hargens hus, nu Lutherhaus, Südergraben 59 (1852); ombygn. af byejd., Grossestr. 48 (1852, stærkt ændr.); regerings- og retsbygn. (nu varehus), nord. oldsagsmus. (indret. 1861-63), stænderbygn. (nedr.), Holm (1853-60); da. borgersk., Nørre Gravene (1854-55); ejd., nu Stadtsparkasse, Holm 10 (1855); Lauths villa, Rebschlagerbahn 34 (1855); ombygn. og udv. af latin- og realsk., Rødeg. (1857-60); sk.filial, smst. (1858, fra 1864 katolsk sk., nedr.). Projekter: Butiksarkade, Nørre Torv (1853); bro over Møllestrømmen (1854); fængsel (1856); børneasyl og sk., Johannesstr. (1857); villaer m.m. I Kolding: Rådhus (1873-75, ombyg. 1923-24); Løveapoteket, Torvet (1877); restaur. af Koldinghus n.fløj og badstuetårn (1881-84); Diskontokassen, Jernbaneg. (1885); restaur. af Skt. Nicolai K. (1885-86). Andre steder: Haderslev latinsk., Gåskærg. 28 (1853-54, v.fløj 1904, ø.fløj 1924, nedl. 1968); toldbygn., smst. (o. 1853); toldbod, Skibbroen 20-22, Åbenrå (1853-54); ombygn., af Güntheroth Stift., Nyg., smst. (1860); Gram Hosp. (1860, sen. udv.); Skt. Jørgens Hosp., Kirke Allé, Sønderborg (1860); villa og lysthus, nu Ribe Kunstmus., Ribe (1860-64); Føhr badeanst., Wyck (1861-63); Ærøskøbing Rådhus (1863, ombyg. 1942); Varde Rådhus (1872, fraflyt. 1954); Vejle Hosp., Nørretorv (1872, nedr.); kapel, Varde (1881, udv. 1926); posthus, Vendersg., Fr.cia (1883, tilbyg. 1908); toldkammer, Marstal (1886); Jelling Sem. (1889, udv.). Hovedbygninger: Valdbygård (1853-55, udv. 1884); Brorupgård (1856); Lungholm, Loll. (1856-57); tværhus, Søgård, Kliplev (1858-60, nedr. 1938); stuehus, Bjolderup præstegård (1859). Kirker: Jels (1854); Ødis (1856-57); Sommersted (1857-58); Tyrstrup (1862); Dalby (1872-73, tårn 1929); Filskov (1877, ombyg. og tårn 1929); Blåhøj (1877); Obbekær (1885). Ombygninger og restaureringer: Grev Knuths ejd., nu Davids Saml., Kronprinsesseg. 30, Kbh. (1847, facade sen. tilbageført); proj. Glücksburg Slot (1853-54); Haderslev Rådhus (1855, forhøj. 1897, sen. ombyg., fraflyt. 1974); Gottorp slotskapel (1857); trappetårn, Skaføgård (1857); ty. Sem., Eckernförde (1857, nedr. 1900); udv. af Tønder Sem. og forstanderbolig (1858-59, nedr.); Gråbrødre Kloster, Odense (1864-74, s.m. bygm. Chr. Hansen); af kirker, bl.a.: Husby (1856-57); Hagenbjærg (1856, tårn); Dybbøl (1857, tårn); Skt. Jacob K., Varde (1857-69); Skodborg (1858); Sottrup (1860); Hostrup (1862-63, interiør); Varnæs (1863); Hjarup (1868); Sdr. Stenderup (1869); Skt. Nicolai K., Åbenrå (1869-70); Ovtrup (1870); Lindelse (1871); Vejstrup (1875); Skt. Hans K., Odense (1878-80, s.m. C. Lendorf); Skærup (1883). Projekter: Ejd. med basar, Østerg., Kbh. (1845); facade Hotel Phønix, Bredg., Kbh. (1847); ombygn. af Gråsten Slot for Fr. VII (1852-54); badeanstalt, Fanø (1860); ombygn. af Døvstummeinst., Schlesw. (1863). Dekorative arbejder: Fyrværkeri (1840,Tøjhusmus.); festdekor., Flensborg(1854, 1857, Rigsarkivet); endv. gravmonum. for dr.jur. Chr. Paulsen, Flensborg Gl. Kgrd. (1855); mindesten for faldne 1848-50 (s.m. billedhugger Klewing); sokkel og gitter til A. Paulsens mindesm. for Olaf Rye, Fr.cia (1876); triumfbue over H.V. Bissens buste af general Bülow, smst. (1880);møbler, bogbind, sølvtøj, ure, bl.a.astronom. vægur (1840, Kunstind.mus.); T. Algreen-Ussings guldpokal (1842, Fr.borgmus.); sølvdrikkehorn til P. Hiort-Lorenzen (1843); tegn. af oldsager (1858). Skriftlige arbejder: Tegnebog i progressivt system, 1-5, 1843-47, sv. udg. 1849.

Literature

M. Tegner: Arch.-Album, II, 1854, tvl. 8 (Stænderhus); IV, 1859, tvl. 19 (Bjolderup); O.M. Brasch i: Indbyd.skr. Flensborg Lærde- og Realsk., 1861; J.P. Trap: Slesvig, 1864, 41, 67, 135, 429f; Chr. Hetsch: Industr. Tegn., 1872-82; C. Nyrop i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1885, 6 (guldpokal); Koldingposten 4.4.1889 (nekr.); Berl. Tid. 5.4.1889 (nekr.); Jelling Sem., Et Indbydelsesskr., 1891; M.C. Pontoppidan i: Jyll., I, 1891- 92, 40-44 (Ribe Stiftsmus.); F. Meldahl og P. Johansen: Det kgl. Akad. for de skjønne Kunster, 1904, 282, 377, 447; Sv. Dahl og A. Lindvald: Sdr.jyll., I, 1919, 277 (Stænderhus); F. Hendriksen: Lorenz Frølich, 1920-21; Daniel Bruun: Danm., V, 1921, 283 (Valdbygård); Da. Herregrd. ved 1920, 1923 (Lungholm); Richard Haupt: Die Bau- und Kunstdenkm., V, 1924, 24, 703-05 (forsk. k.); Th.O. Achelis: Haderslev i gl. Dage, II, 1929, 39-47 (Rådhus); Beretn. om Folkelig Da. Realsk. Flensborg, 1926-27, 15; Henny Glarbo i: Tilskueren, 1930, I, 210-21; A. Hansen: Kolding Løveapotek, 1935; Tønder Stadssem. Hist., 1938, 65, 101; Hector Boeck: Da. Mindesm. og Krigergrave i Sdr.jyll., 1940, 34-36; Vestkysten 7.6.1946 (Ribe Stiftsmus.); C.L. Nielsen: Varde Bys Hist., 1942, 199, 208; E. Bondo Svane i: Sdr.jydske Aarb. 1946, 120-213; H. Langberg i: C.L. Davids Saml., 1948; Danm. K., Sdr.jyll. Amt 1961-63; Erik Lassen: Da. sølv, 1964, 276; M. Favrholdt: Haderslev Latinsk. hist., 1967, 164, 170f; Emma Salling: Kunstakad. Guldmed. Konk., 1975; Hakon Lund i: Landbrugets huse (Danm. Ark.), 1980; samme i: Magtens Bolig (Danm. Ark.), 1980; Bodil Busk Laursen i: Mark og Montre, 1, 1980, 56, 59; (reg.), Huse i Haderslev, I-II, 1982-87; Hans Munk Hansen i: Sdr.jyske Årb., 1985, 77f; Hjörleifur Stefnsson (red.): Kvosin, Reykjavík 1987; Valdbygård (reg., Landsarkivet, Sjæll., 1987); Chr. Kaatmann: Byggestil og byggeskik, 1988; Aase Faye: Da. støbejernskors, 1988; Ida Haugsted i: Archaiologia, Athen, 26, 1988, 54-60; samme i: Architectura, 12, 1989, 69-94; William Gelius (red.): Ribe Kunstmus., 1991; Margit Bendtsen: Sketches and Measurings, 1993; Ida Haugsted i: Medd. fra Thorv. Mus., 1994; samme: Dream and Reality, London 1996; Prir Stephensen: Dmkirkjan í Reykjavík, Reykjavík 1996; Stine Wiell: Flensborgsaml. 1852-1864 og skæbne, 1997; Ida Haugsted i: Architectura 20, 1998. Breve, dokumenter (Det kgl. Bibl.; Rigsarkivet; Landsarkivet, Åbenrå); rejsedagbøger, opmål., tegn. (Saml. af Ark.tegn., Kunstakad. Bibl.; Kbh. Bymus.; Krigsmin. aflev., Rigsarkivet).

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.