L.A. Winstrup

Biography

L.A. Winstrup var elev af G.F. Hetsch og ansat som konduktør bl.a. ved Basnæs. Han blev stærkt præget af Hetsch og den schinkelske senklassicisme i arkitektur og design. Den kvadermurede Domkirke i Reykjavík med rundbuevinduer var en total ombygning af A. Kirkerups med galleri og interiør i empire. Kirken har med sit ur- og klokketårn påvirket islandske trækirker i 1800-tallet. Stipendierejsen til Italien og Grækenland fik betydning for W.s værker i Jylland og Schleswig, hvor han som stadsbygmester i Flensborg i et 10-år stod for de vigtigste byggeforetagener i byen, der efter krigen 1850 blev center for dansk administration. W. er blandt pionererne i dansk historicisme og nationalromantik i klasse med G. Bindesbøll og J.D. Herholdt. W.s schinkelske senklassicisme afspejler sig i form, symmetri og struktur som i forslaget til en butiksarkade på Skibbroen, beslægtet med Hetsch' toldbod i København, Lauths "italienske" landvilla på Rebschlagerbahn med pudsede facader og klassicistiske detaljer samt det 2-etages Stænderhus med valmtag, kvaderfuget facade, rundbuevinduer og arkader, indrettet af W. Han udarbejdede flere projekter til regeringskomplekset på Holm, en ombygning af Fedder Mommsens lang-, gavl- og pakhus. De senere værker er variationer og blandinger af romansk stil, gotik og renæssance, inspireret af herregårde og kirker med forkærlighed for det dekorative, tårne, mønstermuring, relieffriser og arkader, karnapper, balkoner i mur og smedejern i toskansk tradition. W. foretrak blankmur, ofte med kamtakkede eller svungne gavle. Lutherhaus i Flensborg har italiensk campanile med murmønstre og gul blankmur med rød afstribning, mens Ærøskøbing Rådhus er opført i røde mursten med hvide slutsten, tinder og loggia som et toskansk rådhus ligesom Kolding Rådhus. Rosenborgstil blev efter 1860 en brugbar nationalhistorisk stil, der inspirerede W. til Ribe Kunstsmuseum med svungne gavle og Valdbygård tegnet for fætteren A.W. Bech. W. tegnede et anseligt antal kirker i historicisme, nogle med afstribet murværk, som Sommersted med spidsgavle og polygon kuppel. Tyrstrup Kirke ved Christiansfeld fik gotisk interiør, den beskedne Obbekær Kirke i romansk stil har ottekantet minaretagtigt spir og klokkekam, mens Dybbøl Kirke fik "dansk" tårn, som W. skriver, med kamtakker, og Hostrup Kirke fik interiør i renæssance og gotik. Andre af W.s restaureringer virker hårdhændede som Skt. Nikolaj Kirke i Kolding og Skt. Hans Kirke i Odense, genskabt i gotik.

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.