L.A. Winstrup

Literature

M. Tegner: Arch.-Album, II, 1854, tvl. 8 (Stænderhus); IV, 1859, tvl. 19 (Bjolderup); O.M. Brasch i: Indbyd.skr. Flensborg Lærde- og Realsk., 1861; J.P. Trap: Slesvig, 1864, 41, 67, 135, 429f; Chr. Hetsch: Industr. Tegn., 1872-82; C. Nyrop i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1885, 6 (guldpokal); Koldingposten 4.4.1889 (nekr.); Berl. Tid. 5.4.1889 (nekr.); Jelling Sem., Et Indbydelsesskr., 1891; M.C. Pontoppidan i: Jyll., I, 1891- 92, 40-44 (Ribe Stiftsmus.); F. Meldahl og P. Johansen: Det kgl. Akad. for de skjønne Kunster, 1904, 282, 377, 447; Sv. Dahl og A. Lindvald: Sdr.jyll., I, 1919, 277 (Stænderhus); F. Hendriksen: Lorenz Frølich, 1920-21; Daniel Bruun: Danm., V, 1921, 283 (Valdbygård); Da. Herregrd. ved 1920, 1923 (Lungholm); Richard Haupt: Die Bau- und Kunstdenkm., V, 1924, 24, 703-05 (forsk. k.); Th.O. Achelis: Haderslev i gl. Dage, II, 1929, 39-47 (Rådhus); Beretn. om Folkelig Da. Realsk. Flensborg, 1926-27, 15; Henny Glarbo i: Tilskueren, 1930, I, 210-21; A. Hansen: Kolding Løveapotek, 1935; Tønder Stadssem. Hist., 1938, 65, 101; Hector Boeck: Da. Mindesm. og Krigergrave i Sdr.jyll., 1940, 34-36; Vestkysten 7.6.1946 (Ribe Stiftsmus.); C.L. Nielsen: Varde Bys Hist., 1942, 199, 208; E. Bondo Svane i: Sdr.jydske Aarb. 1946, 120-213; H. Langberg i: C.L. Davids Saml., 1948; Danm. K., Sdr.jyll. Amt 1961-63; Erik Lassen: Da. sølv, 1964, 276; M. Favrholdt: Haderslev Latinsk. hist., 1967, 164, 170f; Emma Salling: Kunstakad. Guldmed. Konk., 1975; Hakon Lund i: Landbrugets huse (Danm. Ark.), 1980; samme i: Magtens Bolig (Danm. Ark.), 1980; Bodil Busk Laursen i: Mark og Montre, 1, 1980, 56, 59; (reg.), Huse i Haderslev, I-II, 1982-87; Hans Munk Hansen i: Sdr.jyske Årb., 1985, 77f; Hjörleifur Stefnsson (red.): Kvosin, Reykjavík 1987; Valdbygård (reg., Landsarkivet, Sjæll., 1987); Chr. Kaatmann: Byggestil og byggeskik, 1988; Aase Faye: Da. støbejernskors, 1988; Ida Haugsted i: Archaiologia, Athen, 26, 1988, 54-60; samme i: Architectura, 12, 1989, 69-94; William Gelius (red.): Ribe Kunstmus., 1991; Margit Bendtsen: Sketches and Measurings, 1993; Ida Haugsted i: Medd. fra Thorv. Mus., 1994; samme: Dream and Reality, London 1996; Prir Stephensen: Dmkirkjan í Reykjavík, Reykjavík 1996; Stine Wiell: Flensborgsaml. 1852-1864 og skæbne, 1997; Ida Haugsted i: Architectura 20, 1998. Breve, dokumenter (Det kgl. Bibl.; Rigsarkivet; Landsarkivet, Åbenrå); rejsedagbøger, opmål., tegn. (Saml. af Ark.tegn., Kunstakad. Bibl.; Kbh. Bymus.; Krigsmin. aflev., Rigsarkivet).

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.