L.A. Winstrup

Occupations

Tegnelærer ved Efterslægtselsk. Sk. 1830rne; ved Kunstakad. elementarsk.; kond. hos G.F. Hetsch 1840rne; stadsbygm. i Flensborg 1851-60; Finansmin. tilsynsf. ved: Glücksborg Slot, toldvæsenet og forst- og jagtvæsenets bygn. i Schlesw.; kirkekons. 1853; kgl. bygn.insp. i Kolding for Schlesw. og Nørrejyll. 1860-64, derefter sydl. Jyll.

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.