Arne Bang

Biography

Arne Bang var som billedhugger præget af Utzon-Frank skolens stramme, fransk påvirkede klassicisme. Som kunsthåndværker modtog han desuden impulser fra verdensudstillingen i Paris 1925. Efter et værkstedsfællesskab med Carl Halier på Frederiksberg blev B. omkring 1928 tilknyttet Holmegårds Glasværk, og det blev i Fensmark og omegn, han resten af livet virkede som kunstner og kulturformidler. Med talrige udsmykninger har han præget offentlige bygninger i Holmegård og Næstved kommuner. Emnerne var ofte hentet fra nordisk mytologi og historie og i egnens natur. Naboskabet til digteren Chr. Winthers fødested var, sammen med hans digte, en kilde til stadig inspiration. B.s første store skulptur En falden kriger, er en liggende figur i stiliseret, forenklet form. Trolden, en 5 meter høj cementskulptur, som vredt spyer vand, udtrykker ved sin masse en vældig fysisk kraft og styrke. Et af B.s væsentligste bidrag til dansk skulptur er dog hans brug af stentøj som skulpturmateriale. I den dramatiske Yggdrasil og i de to religiøse hovedværker har han forenet billedhuggerens præcise formudtryk med keramikerens sans for overflade- og farvevirkning. Både den udtryksfulde Pieta og Nedtagelsen fra korset er klart komponeret, den sidste i en smuk helhed med alteret og dets omgivelser. Inden for kunsthåndværket gjorde B. sig stærkt gældende. A-B-stentøj var i 1930rne og 40rne repræsenteret i så mange hjem, at senere tider har opfattet det som en typisk del af periodens interiørstil. B. var en ivrig forkæmper for kvalitet i hverdagen og kunsten, en holdning som han påvirkede lokalsamfundet og talrige elever med.

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.