Einar Hein

Weilbach information

Genealogy

Hein, Einar, 1875-1931, maler. *19.5.1875 i Kbh., ?8.8.1931 på Fr.berg (urne på Søllerød Kgrd.). Forældre: Overretssagf., senere kreditforeningsdir. Adolf Chr. Fr. H. og Laura Henriette Jensen. ~17.10.1900 i Søllerød med Elisabeth Caroline Mathilde Jacobsen, *29.7.1872 i Kbh., ?10.4.1931 smst., datter af overretssagf. Johan Herman J. og Adelgunde Georgine Marie de Svanenskiold.

Biography

Einar Hein hørte ligesom Jens Vige, Johannes Wilhjelm og G.F. Clement til den yngre generation af Skagensmalere, som efter århundredeskiftet viste, at de kendte motiver fra strand og klit kunne fornyes, uden at den naturalistiske fremstillingsform af den grund måtte forkastes. H. var præget af Kunstnernes Studieskole, hvor den beundrede P.S. Krøyer havde vejledt ham og utvivlsomt også haft indflydelse på hans valg af Rolls atelier til videreuddannelse i Frankrig. De første skagensbilleder, H. malede midt i 1890erne, endnu før sin debut, er friske men samtidig temmelig traditionsbundne. I hovedværket, Legende børn på Skagens Strand fra 1910, hvor en halvkreds af børn, lokale såvel som hans egne to, er malet i modlys, ses derimod en personlig, mere stiliseret udtryksform og et for motivet uventet dæmpet farvevalg. Han var desuden optaget af at skildre Skagens Hedes komplekse farverigdom. H. blev tidligt optaget i Skagensmalernes kreds, og han ses portrætteret på Krøyers Skagensjægere og i Brøndums spisesal. Fra 1910 var han med sin familie fast sommergæst på Skagen. H. var i samtiden kendt og agtet for sine blomster- og børnebilleder, og for sin store produktion af portrætter, der er præcise menneskeskildringer i en stram form. Med sin fine, men stilfærdige udtryksform nåede H. imidlertid aldrig det store publikum.

Education

Tekn. Sk. (Holger Grønvold) 1891-92; Kunstakad. Kbh. 1892- 96; Kunstnernes Studiesk. (P.S. Krøyer) 1896-99; A. Roll, Paris 1899.

Travels

Paris 1899, 1911, 1926; Italien 1900- 02.

Occupations

Scholarships

Bielke 1910; Akad. 1912-13, 1915-16.

Exhibitions

Charl. Forår 1898-1932; KE 1907-09, 1911-12; Malende Kunstneres Sammenslutn. 1911 (tegn.); Charl. Eft. 1922, 1930; Landsudst., Århus 1909; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1903; 1915.

Artworks

Cyklister i havstokken (1894, Skagens Mus.); Vester Bentsen hus (1895, smst.); Mod døden (1902-05); Legende børn på Skagens Strand (1910, smst.); Bærplukkende børn på heden (smst.); Tulipaner (1910, tidl. Skagens Mus.); Skibe i Skagens Havn (1911, Skagens Mus.); Ung jæger på Skagens Hede (udst. 1920); Skagen set fra Fyrbakken, morgensol (udst. 1929). Portrætter: Selvportræt (1907-08, Skagens Mus.); Højesteretsjustitiarius C.V. Nyholm (1909, Fr.borgmus.); Anna Larssen Bjørner (1912, Teatermus.); Kunstnerens datter Gertrud med gråværkskyse (1912, Stat. Mus. for Kunst); Gertrud med en kat (1914); Ung norsk pige (1920, Skagens Mus.); 2 små piger (udst. 1922);

Literature

Pol. 31.1.1903 (Knud Søeborg); Karl Madsen: Skagens Malere, 1929, 153, 197; Dag. Nyh. 12.8.1931 (Jesper Ewald); Vestkysten Midt 20.5.1975 (Erik C.); Knud Voss: Skagensmalere, 1975; samme: Skatte på Skagens Mus., 1984, 58f. Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung).

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.