Einar Hein

Biography

Einar Hein hørte ligesom Jens Vige, Johannes Wilhjelm og G.F. Clement til den yngre generation af Skagensmalere, som efter århundredeskiftet viste, at de kendte motiver fra strand og klit kunne fornyes, uden at den naturalistiske fremstillingsform af den grund måtte forkastes. H. var præget af Kunstnernes Studieskole, hvor den beundrede P.S. Krøyer havde vejledt ham og utvivlsomt også haft indflydelse på hans valg af Rolls atelier til videreuddannelse i Frankrig. De første skagensbilleder, H. malede midt i 1890erne, endnu før sin debut, er friske men samtidig temmelig traditionsbundne. I hovedværket, Legende børn på Skagens Strand fra 1910, hvor en halvkreds af børn, lokale såvel som hans egne to, er malet i modlys, ses derimod en personlig, mere stiliseret udtryksform og et for motivet uventet dæmpet farvevalg. Han var desuden optaget af at skildre Skagens Hedes komplekse farverigdom. H. blev tidligt optaget i Skagensmalernes kreds, og han ses portrætteret på Krøyers Skagensjægere og i Brøndums spisesal. Fra 1910 var han med sin familie fast sommergæst på Skagen. H. var i samtiden kendt og agtet for sine blomster- og børnebilleder, og for sin store produktion af portrætter, der er præcise menneskeskildringer i en stram form. Med sin fine, men stilfærdige udtryksform nåede H. imidlertid aldrig det store publikum.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.