Anna Petersen

Weilbach information

Genealogy

Petersen, Anna Sophie, 1845-1910, maler. *20.2.1845 i Kbh., ?6.10.1910 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Gross., kommerceråd Niels P. og Jensine Petrine Vilhelmine Selin. Ugift.

Biography

Anna Petersen voksede op i trygge kår og fik, som en af de få kvinder i sin samtid, mulighed for at uddanne sig som maler, først i København og derefter i Paris, hvor hendes lærer J.J. Henner betegnede hende som lovende. P. var ganske produktiv, med figurmaleriet som den væsentligste interesse, men hun malede også en del portrætter. Efterhånden valgte hun at koncentrere sig om almuens liv og har udtryksfuldt skildret samværet mellem mennesker i kirken eller i stuen. Stilistisk leder hendes maleri tanken hen på Hans Smidth, L.A. Ring og Niels Bjerre og i billedopbygningen specielt den samtidige tyske maler Fritz von Uhde, som hun kan have set på udstillinger i udlandet eller 1887 i København. I 1880erne omgikkes hun tidens moderne kunstnere og var med på prestigegivende udstillinger i udlandet. I 1889 fulgtes hun og Willumsen på en lang rejse i Spanien, og resten af sit liv havde hun venskabelig forbindelse med ham og hans familie. P. forblev tro mod naturalismen. Marie Luplau karakteriserer Kloster i Granada som lyst og fuldt af sol og omtaler rosende nogle farveskitser fra St-Cloud. Det skyldtes en tiltagende nervøs rastløshed (Hannover), at hun gradvist mistede modet og udstillede stadig mindre, og hun oplevede ikke i levende live at sælge til et museum. Hovedværket Under gudstjenesten blev først købt af Den Hirschsprungske Samling i 1991. P.s eneste kendte skulptur er gravmælet over forældrene. Hvor hun har lært håndværket vides ikke, men venner blandt billedhuggere, som Willumsen og Carl Bonnesen, kan have vejledt hende. En række prospekter fra København, signeret AP, hvoraf 2 er dateret 1886 og 1887, der kom til Øregaard Museum med den Hegelske Samling, må af stilistiske grunde skyldes en anden maler.

Education

Tegne- og Industrisk. for Kvinder; Paris forår 1880, 1885-86, elev af J.J. Henner; Kunstsk. for Kvinder, Kbh. 1890.

Travels

Frankrig (Paris, Bretagne) 1880, 1885-86, 1889, 1893; Spanien (Madrid, Toledo, Cordoba, Sevilla, Granada, Alora) 1889; Skagen 1889; Italien i 1890erne og senere, bl.a. Rom 1904, Volterra 1906, Sicilien.

Occupations

Scholarships

Akad. 1892, 1898, 1901.

Exhibitions

Charl. Forår 1883-85, 1887-88, 1890-95, 1898, 1900-02, 1904, 1908; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889; Glasgow School, Artists of Denm., Chicago 1895; Kvindernes Udst., Kbh. 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1909; Works by Modern Da. Artists, Brighton 1912; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920. Separatudstillinger: Permanent Udst., Bredg., Kbh. 1891; Kunstforen., Kbh. 1891, 1896. Auktioner: Charl.borg 1.2.1897; smst. 30.1.1911.

Artworks

En kapucinermunk (udst. 1883); Nature morte (udst. 1885); I et Pariseratelier (udst. 1887); En hverdagsaften (udst. 1887); To søstre (udst. 1888); Kloster i Granada (1889); Ved lampelys (udst. 1890); Under gudstjenesten, motiv fra vestkysten af Jylland (1890, Hirschsprung); Hos en husmandsfamilie (udst. 1893); En gammel kone ved rokken (udst. 1894); Domkirken i Volterra (udst. 1895); Lodsens stue, Tisvilde (udst. 1900); En moder med sit barn (udst. 1901); Gammel kone fra Hornbæk (udst. 1908); Norsk by ved et vand (Willumsen Mus.). Portrætter: J.F. Willumsen, profil; En streg på kortet, Fritjof Nansen m.fl. (udst. 1892); Kunstnerens moder (udst. 1893). Skulptur: Dobbeltportræt af forældrene (medaljon, Assistens Kgrd.); Afskeden (relief, ufuldf., smst.).

Literature

Marie Luplau i: Hvad vi vil, nr. 24, 15.12.1889; Pol. 30.1.1897; 8.8.1910 (E. Hannover); Kunst i Privateje, bd. II, 1945, 174f; J.F. Willumsen: Mine erindr. fortalt til Ernst Mentze, 1953; Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds, I- II, 1984. Breve (Hirschsprung, Willumsens Mus.); J.F. Willumsen: Erindr. (Willumsens Mus.).

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.