G.V. Blom

Occupations

Ass. ved Kunstakad. Kbh., modelsk. forbered.kl. 1884-1909; ved perspektivkl. fra 1890; docent i perspektiv 1901-24; forstander for Kunstakad. Byggetekn. Sk. 1908-24; lærer i statik smst. 1910-20; lærer ved Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder 1885-86; ved Tekn. Sk. 1886-1908; insp. ved Moltkes Malerisaml. 1887-1930; ing. ved Kbh. Befæstningsanlæg 1888-89; deltog i Nat.mus. unders. af oldtidsminder 1893-1902; medl. af direktionen for De Massmannske Søndagssk. 1903-15.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.