C.F. Høyer

Biography

C.F. Høyer fik, i erkendelse af hans "flid og iver for kunsten", tilkendt det store rejsestipendium med virkning fra april 1806, året efter at han havde vundet den store guldmedalje. I de følgende 6 år, der var den fastslåede rejsetid for en ung historiemaler, gik der en lind strøm af breve mellem H. i Rom og Kunstakademiet om forhøjelse af ydelserne, om salg af malerier, herunder kopier af ældre italienske værker, og med oplysninger om de danske kunstneres situation. H. boede i Casa Buti, Thorvaldsens hus, hvor han også mødte den berømte franske klassicist J.-A.-D. Ingres. Thorvaldsen var glad for H. og købte en replik af Anakreon-scenen, før H. rejste hjem. Fra Rom spurgte H. om muligheden for at få opgaver fra slotsbygningskommisionen. Akademiet foreslog ham at vente med at ansøge om det, til han var hjemme igen. Her ventede flere skuffelser. Han måtte omarbejde sit medlemsstykke, så det først kunne indleveres i 1814. Han fik ikke professoratet efter Abildgaard på trods af, at han lagde stor vægt på at male efter Abildgaards principper. Det blev i 1818 den yngre Eckersberg, der fik embedet. Det affødte en polemik, som i sidste ende førte til, at H. ekskluderedes fra Akademiets forsamling. Vennen, stadsbygmester Peder Malling gav egenmægtigt H. opgaven at dekorere Universitetets forhal, og i 1834 var loftet fuldført. Det accepteredes naturligvis ikke, Malling indgav sin afskedsbegæring, og dekorationen, som var udført med olie på lærred, blev nedtaget og er siden forsvundet. Diskussionen har ikke gavnet H.s eftermæle. Han blev betragtet som en ubehagelig person, og blandt Eckersbergtidens friluftsmaleri var H.s mytologiske emner passé. Hvis han ikke havde været så afvisende over for de nationalliberales foretrukne emner fra den nordiske mytologi, havde han måske fået en renæssance. Selv sagde han, at hvis man pådutter en ellers habil kunstner et sujet, han intet føler for, kan han ikke lægge følelse i det. Heri blev han støttet af Eckersberg.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.