C.F. Høyer

Artworks

Jacob velsigner Josephs sønner (lille guldmed. 1799); Cæsars ånd viser sig for Brutus (tidl. Joh. Hansens saml.); Dalila forråder Samson til Filistrene (st. guldmed. 1803); Hero ventende Leander (1810, Stat. Mus. for Kunst); Sokrates, der skal tømme giftbægeret (1811, smst.); Signe og Harbor forenes foran Frejas alter (medl.stk. 1812, modt. 1814); Cathmor og Sulmalla (Stat. Mus. for Kunst); Den blinde Belisarius tigger på Konstantinopels gader (akvarel, tidl. Joh. Hansen); Chr. IV giver Tyge Brahe en guldkæde (Børsen); Havgud (smst.); En Havgud, allegori på Øresundstolden (1838, best. af Fr. VI til Øresunds Toldkammer, nu i Helsingør Bymus., tegn. over ophængn. Nat.mus. 2. afd.); Opstandelsen (Skamstrup K.); Religionen (Vor Frelsers K., Kbh.); Scene af Ossian (Thorvaldsens Mus.); Amor hos Anakreon (efter Anakreons 3. sang, smst.); udk. til dek. af Kbh. Univ. forhal (1835, Kunstindustrimus.). Skriftlige arbejder: Beskrivelse over Hr. Høyers Maleri, indsendt fra Rom til Det kgl. Maler-, Bildhugger og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn, 1811; Christian IV og Tycho Brahe, 1815; Tilegnet Det Kongelige Kunstacademies Medlemmer og unge Kunstnere, 1821; Bidrag til det Kgl. Kunstacademies Annaler, 1825; Andet Bidrag, 1826; Anmeldelse om mine seneste Arbeider, 1832; desuden polemiske artikler i Dagen, 1821, 24f, 27; Conversationsbl., 1824; Adresseavisen, 1829, 30; Raketten 26.3.1833.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.