Harald Trolle

Weilbach information

Genealogy

Trolle, Harald, 1834-1882, maler. *1.6.1834 i Næsbyhoved ved Odense, ?5.12.1882 i Kbh., begr. i Tystrup. Forældre: Mølleejer Jørgen T. og Gertrud Eriksen. ~1° 9.7.1859 i Pedersborg med Birgitte Felicité Henriette Pouline Videbech, *18.8.1838 i Pedersborg, ?15.11.1867 i Kbh., datter af branddir., senere kancelliråd Hendrich Wulff Klein V. og Bernhardine Pauline de Tourné. ~2° 4.5.1870 i Tystrup med Emilie Mariane Clausen, *21.11.1845 i Tase, ?5.11.1918 på Fr.berg, datter af mølleejer Elias C. og Karen Sophie Petersen.

Biography

Harald Trolle rejste i 1863 til København for at blive landskabsmaler og tilegnede sig her de elementære teknikker og regler for komposition. Han udstillede trofast på Charlottenborg og solgte også en del, bl.a. til Kunstforeningen. Hans foretrukne motiver er skovlandskaber og stemninger, og fremstillingerne har ofte prospektets karakter. Ligesom den jævnaldrende fynbo C.F. Aagaard stod T. i sin landskabsopfattelse i gæld til P.C. Skovgaard.

Education

Landdbrugsudd.; undervisn. i maleri og tegn. hos N. Moe og C. Faber, Odense.

Travels

Norge; Tyskland.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1865-76, 1878-83; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Parti ved Sorø Sø (udst. 1865); Gråvejrsdag, Kreutznack (udst. 1865); Ved en smedie på Bornholm (udst. 1867); Efterårsdag, Rø på Bornholm (udst. 1868); Fra Næsbyhoved Sø (Fyns Kunstmus.); Et landsted ved Odense (udst. 1869); Ved stranden i det sydlige Fyn henad aften (udst. 1871); Sommerdag, Bavelse Sø (udst. 1874); Efterårsdag ved Furesøen (1874); Tidligt forår, Strandmølleåen (1875); Motiv fra Telemarken (1879); Sommermorgen, Jægersborg Dyrehave (udst. 1886); Fra Næsbyhoved Sø (Fyns Kunstmus.); Gl. Kalkbrænderivej (tidl. Johan Hansens Saml.); Fra Berchtesgaden (som forannævnte).

Literature

Herman Madsen: Fynsk Malerkunst, 1949, 46; Hist. Medd. om Kbh., 4.rk., bd. 2, 1949-52, 581; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.