Oscar Julius Paulsen

Biography

Oscar Julius Paulsen malede fortrinsvis portrætter, landskaber og genrebilleder, men han interesserede sig også for motiver med mennesker i kirkens rum. Da han i 1898 rejste til Holland sammen med maleren Viggo Pedersen, var målet en stor Rembrandtudstilling. Den religiøsitet, der ses i Rembrandts bibelske billeder, satte sig spor i P.s kunst, således i Fiskerkoner i kirke fra 1903, der uden sentimentalitet og i en let summarisk realisme skildrer bornholmske kvinder bænket på kvindesiden i kirken. Deres mørke kjoler, tildækkede hoveder, ansigtsudtryk og stillinger understreger den højtidelighed og alvor, der prægede datidens kirkegang. Den samme ro og gennemtænkte situationsfornemmelse kendetegner en stor del af de billeder, P. næsten hvert år udstillede på Charlottenborg.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.