Harald Jerichau

Weilbach information

Genealogy

Jerichau, Nicolai Harald Adolph, 1851-1878, maler. *18.8.1851 i Kbh., ?6.3.1878 i Rom, begr. smst. (Protestantisk Kgrd.). Forældre: Billedh. Jens Adolf J. og maleren Elisabeth Maria Anna Baumann (Elisabeth Jerichau Baumann). ~20.3.1875 i Konstantinopel med Maria (Mimmy) Kutzner, *10.6.1851 i Hirschberg, Schlesien, ?8.11.1876 i Napoli, datter af overlæge Johann Gottlieb Theophilus K. og Charlotte Agathe Baumann.

Biography

Harald Jerichau tegnede til at blive en betydelig kunstner, men døde allerede som 27-årig af tyfus og malaria. Hans monumentale hovedværk, Den lydiske slette i nærheden af Sardes, viser hans håndværksmæssige beherskelse, men er i malerisk henseende mindre overbevisende.

Education

Dimitt. af C.V. Nielsen; Kunstakad. Kbh., perspektivkl. 1867- 68; lærte at male hos A. Schovelin, F.C. Lund og E. Rasmussen Eilersen; elev af J.A. Benouville i Rom 1868.

Travels

Rom 1868-69; Grækenland og Tyrkiet 1870; Paris 1871; Konstantinopel 1872; derpå besøg i Danm.; Paris og Schweiz 1874; Kontantinopel 1874-75; Capri og Napoli 1875-76; Rom 1876-78.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1873, 1875-76, 1879; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; verdensudst. Paris 1878; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Raadhusudst., Kbh. 1901; Fra Michael, Anna og Helga Anchers Samlinger, Skagen Rådhus og Kunstforen., Kbh. 1983; Kunstnerslægten Jerichau, Kunsthallen, Kbh. 1987.

Artworks

Ponte Molle (1870); Parti fra Campagnen med ruinerne af byen Ninfa (1873); Parti ved Athen (udst. 1875); Akropolis, belyst af aftensolen (udst. 1875, Chr. IXs Dronn. Louise); Kystparti fra Capri (ca. 1875-76, Glyptoteket); Strandparti fra Capri (1876, Göteborgs Konstmus.); Kystparti fra Sorrento (1878, Glyptoteket); Bajezidmoskeen i Konstantinopel, duerne fodres (1875, smst.); Den lydiske slette i nærheden af Sardes (1878, Stat. Mus. for Kunst); Orfeus spiller for dyrene (tuschtegn., Helga Anchers Fonds Saml., Skagen); desuden arb. på Koldinghus og i Øregaard Mus.

Literature

John Paulsen: Nye Erindringer, 1901, 44-54; Thorald Jerichau i: Ill. Tid., 1877-78, 322-24; E. Jerichau, f. Baumann: Til Erindring om Harald Jerichau, 1879; Jul. Lange: Billedkunst, 1884, 432-37; H. Rostrup i: Danm. malerkunst, 1956, 195; Troels Andersen i: Cras, XLVIII, 1983, 22-29. Auktionskataloger: Kbh. 23.4.1879; Kunstforen., Kbh. 28.-29.11.1881; Phønix, Kbh. 26.1.1885.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.