Harald Giersing

Literature

Poul Uttenreitter (red.): Harald Giersing: Om Kunst, 1934 (indeholder næsten alle G.s artikler); Poul Henningsen i: Vor Tid, april 1918, 304-10; S. Neuhaus i: Kunstbl., 2, 1927, 40-50; Carl V. Petersen smst. 7-8, 1927, 238-43; C.M. Woel: Indtryk fra H.G.s Mindeudst., 1927; Leo Swane: H.G., Vor Tids Kunst 1, 1931; S. Rindholdt: H.G., 1937; Haavard Rostrup: H.G.s tegn., 1957; J.Fr. Nørbæk i: Billedkunst, 2, 1968, 120-31; L. Gottlieb i: Cras, XVIII, 1978, 67-82; Haavard Rostrup i: H.G. Mal. og tegn., Kunstforen., Kbh. 1979; L. Gottlieb i: Tegn. af H.G., Vejle Kunstmus. 1981; L. Gottlieb: H.G., Statens Mus. for Kunst 1981; L. Gottlieb i: Medd. fra Ny Carlsberg Glypt. 1989, 46-63; L. Gottlieb i samme, 1990, 81- 100. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Lennart Gottlieb (L.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.