Hans Knudsen

Biography

Hans Knudsens tidlige gråtonede landskabsbilleder viser en vis påvirkning fra hans jævnaldrende L.A. Rings kunst, hvad angår motiv såvel som den realistiske fortolkning. Også maleren Albert Gottschalck, der var den eneste kunstner, han reelt følte sig knyttet til, har haft betydning for hans landskabsopfattelse. K. rejste aldrig udenlands. Bortset fra enkelte ophold i Jylland var det fortrinsvis det nordsjællandske landskab og især egnen omkring Ganløse og Værløse, der udgjorde hans motivverden. Det var de nære omgivelser, landskabet, skoven eller nærbilleder af naturen, han malede under indtryk af årstidernes skiften. Hertil kommer interiører med figurer og selvportrætter, der dog udgør en mindre fremtrædende del af hans værk. K.s tidlige billeder er præget af en brunlig kolorit. Med tiden arbejdede han sig frem til en mere lysblandet farve, og billederne fra hans sidste år har af og til en impressionistisk lethed i farve og lys.

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.