Thor Bøgelund

Weilbach information

Genealogy

Bøgelund-Jensen, Thor, 1890-1959, tegner. *31.7.1890 i Sorø, ?16.3.1959 i Gentofte, begr. på Mariebjerg Kgrd. Forældre: Manufakturhandler, senere forretningsfører Hans Christian Julius J. og Thora Vilhelmine Andrea Nielsen. ~13.2.1916 i Kbh. med Gudrun Reinhardt Henrichsen, *21.1.1892 smst., ?20.11.1978, datter af frisør ved Det kgl. Teater Peter Emil Reinhardt H. og Frederikke Marie Gertrud Johansen.

Biography

Thor Bøgelund tilhørte kredsen af modernister i foreningen Ung Kunst omkring 1910. Med plakaten som sit hovedmedium, og i samarbejde med trykkeriet Andreasen & Lachmann, engagerede han sig i grafisk forretnings- og reklamearbejde og blev tidligt toneangivende. Under påvirkning, især af Ludwig Hohlweins stil og Lucian Bernhards og Julius Klingers typografi, introducerede B. i 1910erne den nye tyske reklameæstetiks saglige, enkle og farvestærke principper i dansk plakatkunst. Hans figurative udtryk, såvel som skriftbilledet, bevarede fremover en vis soliditet, men fra omkring 1920 blev hans stil mindre doktrinær og optog elementer først af kubisme og international art déco, senere af 30rnes og 40rnes socialrealisme og streamline. Vidtspændende i både kulturelle, kommercielle og politiske emner, og tegnet i løbet af knapt et halvt århundrede, indtager B.s store plakatproduktion en dokumentarisk særstilling i dansk reklame- og billedkunst. B.s øvrige specialområder var samlermærket, skiltet, bomærket og forretningsvinduet samt udstillingssarrangementet, der foruden plakaterne var det andet tyngdepunkt i hans vareæstetiske pionerindsats gennem fem årtier. På organisatorisk plan arbejdede B. med betydelig kraft for plakat- og reklamekunstens ekspansion. Selv inkarnerede han Kunstneren i Købmandens Tjeneste, titlen på B.s pjece til hans brugsgrafiske separatudstilling i 1919, den første af sin art i Danmark.

Education

Malersv. 1910; Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh. 1909-13 (afg. som figurmaler); dekorationssk. (Joakim Skovgaard) 1914.

Travels

Tyskland og Italien 1910, 1912, 1914; talrige rejser i Europa fra 1921.

Occupations

Indehaver af Malerpotten, firma for dekorationsmaling, s.m. Georg Nielsen 1926-59. Lærer ved Tekn. Sk. kunsthåndværkerafd. 1918-2l; medstifter af Tegnerforbundet 1919; fmd. 1919-21, 1930-34; fmd. for Dansk Tegner Ring 1946- 59.

Scholarships

K.A. Larssen 1914; Dipl. d'honneur, Paris 1925; Guldmed., Barcelona 1929; Grand Prix og Dipl. d'honneur, Bruxelles 1935; Paris 1937.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb. 1909, 1911-12; Verdensudst., Paris 1925; Presseudst., Köln 1928; verdensudst., Barcelona 1929, Bruxelles 1935, Paris 1937; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Internat. plakatudst., München 1929; Charl. Forår 1954. Separatudstillinger: Bredgade 38, Kbh. 1919 (plakater m.m.); Tekn. Sk. 1950; Tivoli 1980 (Tivoli-plakater); Trapholt 1984.

Artworks

Plakater: Talrige til Tivoli 1914-58, bl.a. Det muntre Hjørne (1920) og Bjergkløften (1920); for Sporvognsreklamen fra 1915; serier til BT (1916); Berl. Tid. (1918); til afstemningen i Sønderjylland (1920); General Motors (1939); arrangør af mange kommercielle eller oplysende udst. og stande (1920rne og 1930rne), bl.a. i de da. pavilloner på verdensudst. i Bruxelles 1935 og Paris 1937; endv. bogkunst og broderiforlæg; repr. bl.a. i Kunstindustrimus., Trapholt, Statsbibl., Kobberstiksaml.

Literature

Henning Brøchner i: Das Plakat, marts 1918, 69-73; Henning Brøchner i: Plakatudstillingen i Kjøbenhavns Raadhus 6.-18. April 1918, 21f; Sidney R. Jones i: Studio special Number 5-6, 1924, 38, 95, 106; Max Kjær-Hansen i: Da. Reklame 7, sep. 1931, 167-72; Viggo Sten Møller i: Nyt Tidskr. for Kunstind. 1943, 114-16; T.B., Tyge Hvass og Bahne Preisler i: Bøgelund 1950, Teknisk Sk. 1950; Georg Nielsen: Sådan gik det til..., 1981; Bøgelund. Plakatudst., Trapholt 1984; Lars Dybdahl: Den da. plakat, 1993.

Author: Lars Dybdahl (L.D.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.