August Krafft

Weilbach information

Genealogy

Krafft, Johan August, 1798-1829, maler. *28.4.1798 i Altona, ?19.12.1829 i Rom, begr. smst. Forældre: Købmand Johan Henning K. og Maria Catharina Feddersen. Ugift.

Biography

August Krafft knyttede sig på Kunstakademiet i København til Eckersberg og hans kreds og fik nære venner i Ernst Meyer og H.W. Bissen og Harro Harring, der ligesom han selv kom fra hertugdømmerne. K. dyrkede i disse år især historiemaleriet. Der kendes kun et mindre antal gennemarbejdede malerier fra hans hånd, fortrinsvis genrebilleder. Det bedste indtryk af hans kunstneriske formåen får man i hans akvareller og tegninger, der afslører et talent for den minutiøse, naturalistiske iagttagelse og den sikre linieføring og komposition. I genremotiverne bemærker man især hans indtagende børneskildringer. Det intime udtryk fra det danske guldaldermaleri udviklede sig hos K. senere, under opholdene i Tyskland og Wien, i mere romantisk retning à la Biedermeier. I de italienske genremotiver spores en vis indflydelse fra Bartolomeo Pinelli.

Education

I lære i en tobakshdl. efter konfirmationen; tegn. og malede samtidig; Kunstakad. Kbh. 1816-19, 2. frihåndskl. juli 1817, modelsk. juli 1818, lille sølvmed. jan. 1819, st. sølvmed. marts 1819, konk. uden held om guldmed.; i Dresden elev af Ferd. Hartmann.

Travels

Altona, Dresden, München 1819-23; i Altona maj 1823; over Innsbruch til Wien, oph. her 1823-26; vandretur i Ungarn sommeren 1825; i Rom efterår 1826 til sin død.

Occupations

Scholarships

Privat hjælp til en rejse til Kbh. 1816.

Exhibitions

Charl. Forår 1820, 1840; Raadhusudst., Kbh. 1901; verdensudst., London 1862.

Artworks

Malerier: Portræt af Jacob Wilder (1819, Kunsthalle Hamburg); Kaffehuset Stadt London i Wien (1826, tidl. Johan Hansens Saml.); Italiensk genrebillede (tidl. smst.); Karnevalslystighed på en gade i Rom (1828, Thorvaldsens Mus.); Den gamle tigger og moderen med de små velgørere (1829, ufuldendt, Stat. Mus. for Kunst, skitse 1829, Mus. på Sønderborg Slot); desuden akvareller og tegn., bl.a. af folkelivsskildringer fra Wien og Rom (nogle endvidere udført som stik). Raderinger: Et bondehus i Tyrol; Karneval i Rom, efter maleriet i Thorvaldsens Mus., i Waiblingers Taschenbuch aus Italien und Griechenland (1829); raderinger og tegn. i Kunsthalle Hamburg; Kobberstiksaml.; Thorvaldsens Mus.; Hirschsprung.

Literature

Kopenhagener Kunstblatt, 1832, nr. 4-5. 13-19; Carl V. Petersen: Italien i da. Malerkunst, 1932, afb. 21, 23; Paul Ferdinand Schmidt: Biedermeiermalerei, München 1921; H. Rostrup: H.W. Bissen, I-II, 1945; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956, 185-90; Kopenhagen-Hamburg-Altona, udst.kat., Altonaer Mus., Hamburg 1968, 17-18, 48-51; Jørgen B. Hartmann i: Colloqui del Sodalizio, seconda serie, I, 1966-68, Roma 1969, 129; Harald Olsen: Roma com'era, Roma 1985, 11, 150-53, 203; Ulrich Schulte- Wülwer i: Nordelbingen, bd. 63, 1994, 91-118. Breve i Det kgl. Bibl.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.