Finn Bentsen

Weilbach information

Genealogy

Bentsen, Finn, *1913, maler. *13.10.1913 i Kbh. Forældre: Ekspeditionssekr., senere kontorchef i Min. for off. Arbejder Frants Harald Vilhelm B. og Nanna Agnete Hvidt Christiansen. ~1.9.1951 i Kbh. med Edit Bente Sæther, *14.3.1922 i Telemark, Norge, datter af bedriftsleder ved Norsk Hydro Olaf Trygve S. og Johanne Bratsberg.

Biography

Finn Bentsen arbejder i en stiliseret naturalisme med vægt på det koloristiske. Portrætter, mennesker og dyr i naturen og især høstbilleder hører til hans foretrukne motiver. Han har udført enkelte udsmykninger, bl.a. til Børnehjemmet, Klampenborgvej, og for Søllerød kommune har han lavet en større udsmykning om kommunens udvikling. B. har ud over maleriet arbejdet med grafik, specielt træsnit, og han har tillige virket som lærer og foredragsholder.

Education

Forb. til Kunstakad. hos Viggo Brandt; Kunstakad. Kbh. (Aksel Jørgensen, Einar Utzon-Frank) 1933-35, (Kræsten Iversen) 1936-38 og 1947, freskosk. 1951; École des Beaux-Arts, Paris 1939.

Travels

Norge 1935, 1950; Sverige 1936; Paris 1939; Holland 1947; Paris, London 1948.

Occupations

Lærer i perspektiv ved Kunstakad. Kbh. 1944; Lærer ved Centersk., Søllerød.

Scholarships

Aug. Schiøtt 1945; Kunstakad. lille Guldmed. 1947; Gerda Iversen 1954.

Exhibitions

KE 1940; Charl. Forår 1945, 1947, 1952-54, 1957-61, 1964-65, 1967; Caravellen 1949; Charl. Eft. 1954, 1958-61, 1963, 1965; KP 1959-60; Nærum Ungdomsgaard 1964; Kunst for varer 1966; 3+1, Værløse Bibl. m.fl. 1970; Gal. Gl. Strand, Kbh. 1971-76, 1979. Separatudstillinger: Kunsthdl.en, Kbh. 1943; Gal. Birch, Kbh. 1955; Porsgrunn Kunstforen., Norge 1962; Århus kunstgal. 1962; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1963; Athenæum, Kbh. 1964; Søllerød Kunstkreds 1978 (retrosp.); Søllerød Rådhus 1983.

Artworks

Teaterchef Einar Christiansen (1936, Det kgl. Teater); Udkast til Ungdomsgården i Husum (1944, pr.); Portrætstudie (1958, tegn., Kobberstiksaml.). Udsmykninger: Børn og fugle i naturen (1949, Børnehjemmet, Klampenborgv., udkast hertil i Arkiv for Dekorativ Kunst, Lund); Lyttende mennesker og dyr i naturen (4 vægfelter, 1950, Nybrog. 10, Kbh.); 3 malerier (1984, Metalarbejderforb.); Fra bondesamfund (1968), Til beboelseskommune (1968), Det grønne område mor og barn (1968) (alle 3 til den tidl. Centersk., Søllerød, senere købt af Superfoss, Vedbæk). Illustrationer: A. de Musset: De to elskerinder, 1945; Årsberetning for Arbejdsmiljøfondet, 1985. Skriftlige arbejder: Om at opfatte en rød askeskål, i: Kunst, maj 1968.

Literature

Berl. Tid. 14.3.1943 (K. Flor); 21.3.1963 (K. Flor); 19.3.1966 (E. Nikolajsen); Nationaltid. 29.3.1943 (J. Zibrandtsen); Land og Folk 29.8.1949 (Otto Gelsted); P. Siiger i: Kunst nr. 6, 1964, 164f.

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.