William Louis Sørensen

Weilbach information

Genealogy

Sørensen, William Louis, *1942, intermediakunstner og forfatter. *11.7.1942 i Outrup ved Blåbjerg. Forældre: Læge Vagn Ejler S. og Else Frederikke Nathalie Hansen.

Biography

William Louis Sørensen entrede kunstscenen i 1960ernes slutning som en del af den såkaldte Århus Avantgarde, et livligt og eksperimenterende kunstnerisk miljø, hvor kunstarterne og genrene blandedes. Outsiderpositionen og den stadige bevægelse mod nye formundersøgelser samt fluxusinspirationen viste sig at være et karakteristisk træk ved S.' kunst. Han har ubesværet bevæget sig mellem genrer som mail-art, lyd- og luftskulpturer, bogprojekter, lyrik, komposition, publikumsinddragende koncerter, installation, video, computergenererede billeder samt hybrider mellem alle disse former. For en række af områderne er S., i lighed med f.eks. Eric Andersen, pioner internationalt som nationalt. Begyndelsen af 1970erne bragte S. til Spanien og senere Afrika, hvor han udviklede en række projekter, ikke mindst bogobjekter og lydskulpturer. Det er karakteristisk, at mange af værkerne er blevet skabt til festivaler, på kunstcentre og i museer som midlertidige arbejder af ofte lyd- og landart-relateret karakter. Fra 1980ernes midte har S. vendt interessen mod udstillingssaktiviteter og kunstprojekter i Danmark, bl.a. videoprojekter, skabt i eller manipuleret af computeren.

Education

Erling Frederiksens tegneundervisn., Stat. Mus. for Kunst 1963.

Travels

Holland, Sydfrankrig, England 1963-64; Spanien 1970; Nordafrika 1971; Sydfrankrig 1972; Østafrika 1985.

Occupations

Fmd. for Foren. Ung Kunst, Århus, 1967- 69; medred. af Århus rapport, 1969 (s.m. Kristen Bjørnkjær og Mogens Gissel); skaber af Lydarkivet, Stat. Mus. for Kunst, 1991; i best. for Coast 1994-95.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1975, 1994; Knud Højgaards Fond 1982; Akad. 1984.

Exhibitions

KE 1965-66; KS 1966; KP 1967; 26 grafikere, 1967-69; Sonde 1968-69, 1983-84; Festival Non- Art, Monte Carlo 1969; Videogal. Yellow Now, Liège 1971; Image Bank, Mus. d'art moderne, Paris 1973; Signifying, Kyoto Mus. of Art, Japan 1974; Avant Garde Festival of N.Y. 1974-1975, 1980; Vargen, Moderna Mus., Sth. 1975; Video internat., Aarhus Kunstmus. 1976; Internat. open Encounter on Video, Mus. of Contemp. Art, Caracas, Venezuela 1976; Internat. Musikinst., Darmstadt 1978; Da. mixed media festival, Århus Kunstbygn. 1978; Art Core Meltdown, Univ. of Sydney 1979; bien., Paris 1982; Mail Art Slides, Huset, Kbh. m.fl. 1982; Drawing Exhib., Korean Fine Art Center, Seoul 1983; Vadehavsproj., Diget ved Vester Vedsted 1983; The Scroll unrolls, Janco Dada Mus., Ein-Hod, Israel 1985; Portrætter af Roskilde By, Gal. Sct Agnes 1986; Da. videokunst, Glyptoteket 1986-87; Engle i Sct. Agnes, Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1988; Nord. Kunstcentrum Sveaborg, Helsingfors 1992; Krakamarken, Randers 1992; The four Kuopion Cairns, Kuopio, Finland 1995; Hedeland, Roskilde 1996. Separatudstillinger: Gal. en Passage, Århus 1969; Gal. Ben doute de toute, Nice 1970; Det egyptiske filminst., Cairo 1971; Huset, Århus 1975 (s.m. Peter Laugesen); Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1983; Gal. Bossky, Kbh. 1988, 1994, 1997; The Vanhan Gal., Helsingfors 1989; Kobberstiksaml. 1990; Copenhagen Cyberport, Nikolaj, Kbh. 1996.

Artworks

Stofskulptur (lærred, metal, skumgummi, 1966, Nordjyll. Kunstmus.); Peddigrørskulptur (peddigrør, pilevidjer, 1966, smst.);Grafiske tilstande (transparent papir, film som bøger, 1967-75, Kobberstiksaml.); Printed Matters. 80 workpieces 1968-82 (trykt proj.saml., 1968-82, Henie-Onstad Art Center, Høvikodden, Norge, Mus. of Modern Art, N.Y., Library of Congress, Washington, Archiv Sohm, Markgröningen, Tyskland); 6 elementer (pneumatiske strukturer, 1969, dep. Vestsjæll. Kunstmus.); T.O.W.C. The One Way Correspondance (bogproj. på 1002 sider, 1969-73, Kobberstiksaml.); This is a Transparent Screen (environmental film/poster, 1977, Mus. of Contemp. Art, Helsingfors); 29 bogtilstande. The Reader's Book from A to Z (bogproj., 1982, Kobberstiksaml.); La fonction sonore (lydproj., 1982); The Soundwall (lydskulptur, beton, 1984); The four Kuopion Cairns (1995); endv. talrige film og video siden 1968; lydprojekter siden 1975; flere digitale projekter. Skriftlige arbejder: T.O.W.C. The One Way Correspondance, 1969-73 (med grafik og fotos); This is a Book, 1969 (med grafik); Publikation, 1970 (s.m. Erik Liljenberg, Peter Laugesen); Small Pox Poetry, 1974 (under pseudonymet Rikke Nathalie Hansen); Det poetiske praktiske univers, 1974 (samme pseudonym); A Telephone Directory of Paris, 1975 (med grafik); Emils kopi, 1993 (med computergrafik); talrige tekster i kat. og tidsskr.

Literature

Kristen Bjørnkjær i: Kunst, 2, 1968; Inf. 17.4.1969 (Hans-Jørgen Nielsen); 12.2.1980 (interv., Peter Laugesen); Helge Krarup i: Da. Videotidskr., 5/6, 1980; Bent Petersen i: Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Helge Krarup i: Kalejdoskop, 3-4, 1983; Torben Søborg (red.): Da. videokunst, 1985; Torben Weirup i: Kunstavisen. maj/april, 1988; Carl Nørrested og Helge Krarup: Eksperimentalfilm i Danm., 1986; Jan Würtz Frandsen i: Kobberstiksaml. lommebog, 47, 1990; samme i: Kat. Copenhagen Cyberport, Nikolaj, Kbh. 1996; Anders Michelsen i: Samme; Helge Krarup i: Samme. Lydens arbejdsmænd m/k, DR 3.5.1981; W.L.S.' arkiv; North Art Mag. arkiv.

Author: Torben Weirup (To.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.