Hendrik Krock

Artworks

Staffelimalerier med religiøst, mytologisk, historisk indhold: Medor og Angelica (1701, Stat. Mus. for Kunst, dep. Fredensborg Slot); Bacchus og Ceres (1702, Städt. Mus., Flensborg); 33 malerier, udf. til Blaagaard og overført til kapellet i Vemmetofte, da prins Carl oprettede sit hof der. Foruden altertavlen er bevaret bl.a.: Bjergprædikenen (sign. Rom 1705); Kristus og den kananæiske kvinde (1707); Korsfæstelsen (1708); Kristus på Oliebjerget (1714) samt 13 af ensartet, mindre format; desuden: Joseph og Potifars hustru (1706, Rosenborgsaml.); Venus og Aeneas (1706, Stat. Mus. for Kunst); Mars, Venus, Amor (1709, Fredensborg Slot); 4 dørstk., 7 vægmal. (1710, Fr.berg Slot); 4 mal. til den store sal (1711, smst.); Christi Fødsel, De vise mænd, Kristi Dåb, Gravlæggelsen (smst., nu i Fr.berg K.); Bacchus og Ariadne (1713, Rosenborgsaml.); samme, skitse til loftsmal. (1713, Fr.borgmus.); Zeus og Io (1713, Rosenborgsaml.); Pharaus datter finder Moses (1715, Stat. Mus. for Kunst); David og Goliath (1715, smst.); Paris' Dom (1716, smst.); Scene med Jupiter (1716, Städt. Mus., Flensborg); Pera giver die til sin far (Rosenborgsaml.); Iphigenias offer (1729, Sønderborg Slot); 12 vægmal. til salen på Hirschholm Slot, heraf bev.: Moses (ca. 1732, Karmelitterklostret, Helsingør); Rebecca ved brønden (som forannævnte); Susanna og de to gamle mænd (som forannævnte); Esther for Ahasverus (som forannævnte); Abigail og David (som forannævnte); Jephtas Historie (1736, nu Fr.borg Slotsk.); Hermes bærer Hebe til Olympen (Städt. Mus., Flensborg). Altertavler: Nadveren (1711, Fr.berg Slotsk., replik i Vemmetofte og i Fakse K.); Dommedag (1717, Vemmetofte Klosterk.); Kristi Himmelfart (1727, Det gl. Chr.borg Slot, fra 1730rne i Helligåndsk., Kbh.); Den korsfæstede (1730, Skt. Petri, Kbh., nu Viborg Domk.); Kristus på Oliebjerget (1731, Skt. Petri, Kbh.); Kongernes tilbedelse (Fr.berg K.); Lammets Tilbedelse (1732, Fr.berg Slotskapel); Kristi Himmelfart (skænket Fr.berg K. 1733); Kristi Dåb (1734, smst.); Begrædelsen (1735, smst.). Loftsmalerier: Neptun og Galathea (betalt marts 1702, Fr.berg Slot, forsv.); De fire elementer (betalt okt. 1702, smst., forsv.); Olympens guder, Hermes bringer fredens budskab (1702, smst.); Apollotemplet og de frie kunster (1704-06, Rosen, Rosenborg Slot); loftsmal. til Løngangen, Chr.borg Slot (betalt 1707); Caritas (1707-12, Fr.berg Slot); Flora (1708-12, smst.); Caritas (som forannævnte); Tiden afslører sandheden (som forannævnte); Flid og opmærksomhed (som forannævnte); Allegori over Regalierne (4 loftmal. 1709, riddersalen, Rosenborg Slot); Lammets tilbedelse, Johs. Åbenbaring (1709-10, Fr.berg Slotsk.); 6 loftsmal. til Palæet bag Børsen, nuvær. ministerialbygn., 4 forsv., 2 bev.: Venus (1712); perspektivisk kuppel med Aurora (1712); Det guddommelige forsyn (ca. 1720); Herkules' apoteose (ca. 1720); Freden og retfærdigheden (ca. 1720); Sejren (ca. 1720); Norge og Danmark beder de olympiske guder om fred (1723-24, Fredensborg Slot); Ceres (som forannævnte); Bacchus (som forannævnte); Phaeton (som forannævnte); Parnasset (som forannævnte); Juno og Aeolus (som forannævnte); Venus gør toilette (som forannævnte); Flora (som forannævnte); Dommedag (loftsmal., 1726, kapellet i det gl. slot, flyttet til Chr.borg Slotsk., brændt 1794); Dommedag (1726, Fredensborg Slotsk.); endv. 21 loftsmalerier til Kbh. Slot. Udsmykning for private: 2 loftsmalerier, Tiden afdækker sandheden (1705, Abraham Lehns Gård, Strandg. 6, Kbh.); Diana på jagt (som ovennævnte); vægmal. med motiver vedr. Abraham, Isak og Jacobs hist.; Bacchus og Ariadne (loftsmal., 3 vægmal., 4 dørstykker, 1730-32, riddersalen, Selsø); endv. repr. på Ledreborg; Holsteinborg; Gavnø; i private saml. Portrætter: Kronprins Chr. (VI) til hest (2 udg., 1720 og 1721); Fr. IV, helfigur (1722, Rosenborgsaml., ansigtet tilskr. Nic. Wichmann); U.C. Gyldenløve (Fr.borgmus.); Otto Krabbe (smst.); Dorthe Krag (Gisselfeldt). Andet: Kabinetsskab dek. med kærlighedsscener på skuffer og døre (1707, Rosenborgsaml.); diverse blomster-, fugle- og dyremalerier (betalt 1714, 1716, 1718); kartoner til gobeliner, der skulle væves af F. Leger til Chr.borg, bev.: Chr. VI hyldes af landsdelene (1735, Chr.borg, et brudstk. i Fr.borgsaml.); ca. 100 tegninger, en lille del af den samlede produktion i Kobberstiksaml.;

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.