Lisa Rosenmeier

Weilbach information

Genealogy

Rosenmeier, Lisa, *1959, maler, videokunstner, fotograf og installationskunstner. *30.3.1959 i Nørresundby. Forældre: Dir. Jørn William R. og leder i Terres de Hommes, Jessie Lissie From Jensen.

Biography

Lisa Rosenmeier blander flere kunstneriske udtryksformer, navnlig fotografi og installation, ligesom hun i nogle af sine værker spiller på forskelle og ligheder mellem kunst og reklame ved at hente begreber fra begge udtryksformer. Serien The Perfect Life er således en fiktiv reklamekampagne i byrummet, fysisk præsenteret som store plakattavler med opstillede billeder af "lykkelige" mennesker i reklamelignende situationer. Omvendt skabte L. i foråret 1995 en reklameserie for Weekendavisen, Hvad er meningen, hvor "kunstneriske" billeder skulle fremhæve bladet som en undersøgende og overraskende avis. R.s arbejde er beslægtet med det iscenesatte fotografi om end det snarere er dækkende for hendes praksis, at hun lader fotografiet indgå som element i en række iscenesættelser af byrummet og af kunstinstitutionen. Værket Suit-Case, der i 1993-94 turnerede på en række museer og yderligere blev suppleret af en bog, bestod af en serie stofligt tætte, fotografisk frembragte, men sammenstykkede billeder i en blanding af romantiske landskaber og fiktive opstillinger. Billederne er ikonografisk beslægtede med den arv af film- og tv- billeder, der er blevet en fælles referenceramme for senere generationer og et eksempel på, hvordan grænsen mellem finkultur og industrielt forarbejdet underholdningskultur overskrides.

Education

Tegneundervisn., Glyptoteket (Egon Bjerg Nielsen) 1981-83; Sk. for Brugskunst, tekstillinien 1983-87; Kunstakad. Kbh. (Stig Brøgger og Carsten Juhl) 1987-93.

Travels

Occupations

Lærer ved Kunsthåndv.sk., Kolding fra 1990; afg.kons. smst. fra 1993.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1992-95, 97; Nathansen 1997.

Exhibitions

Charl. Forår 1988; Charl. Eft. 1988; Nye tendenser i da. fotografi, Nordjyll. Kunstmus. 1993; Ud af øjet fotografiet som strategi, Kunstforen., Kbh. 1992; Cityslang, smst. 1994; Human Touch, Tronheim Kunstforen. 1995; Borealis 7, Nordic Arts Centrum, Helsingfors m.fl. 1995-96. Separatudstillinger: Choise nr. 347, Gal. Basilisk, Kbh. 1989; Enter, Gal. Bossky, Kbh. 1989 (s.m. Lars Trige Rasmussen); Suit-Case, Glyptoteket m.fl. 1993-94; Sofastykker, Gal. Specta, Kbh. 1995.

Artworks

Circum 6 (11 skærms videoinstall., Glyptoteket 1988); Suit- Case (mixed media) 1989-93; The Perfect Life (12 billboards i byrummet) 1992-93; Hvad er meningen (reklamefotoserie for Weekendavisen, 1995); Stifinderens rute X (1996-97, Blågårds Sem., Kbh.); repr. i Kobberstiksaml.; Aarhus Kunstmus.; Det kgl. Bibl.; Mus. for Fotokunst, Odense; Malmö Kunstmus.

Literature

Carsten Juhl i: Kat. Suit-Case, Glyptoteket m.fl. 1993-94; Inf. 22.9.1993 (Anders Troelsen); Pol. 27.12.1993 (Peter Michael Hornung); Inf. 14.5.1994 (interv., Peter Øvig Knudsen); Weekendavisen 6.10.1995 (interv., Mette Sandbye); Gal. 11, DR TV 3.3.1994 (Stig Krabbe Barfoed).

Author: Torben Weirup (To.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.