Martin Bigum

Occupations

Initiativtager til lyrikarrangementer, Kbh. 1990-91, 1993; suppl. ved bedøm.udv., Kunstakad. Kbh. 1992; ved Charl. Eft. 1993-94; medstifter af og medkurator på udst.stederne Hole og Retinal Circus 1994-96.

Author: Peter Michael Hornung (P.M.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.