Holmer Trier

Biography

Holmer Trier er naturalist og maler fortrinsvis landskaber og portrætter samt dyr, deraf især heste og køer. De tidlige værker er ofte mørke og kraftige i farven, mens de senere er betydelig lysere og lettere. Fra at male i en robust stil med store, lukkede flader, går han med tiden over til at benytte en let og summarisk penselføring. T. arbejder også med freskoteknikken og glasmaleri, som anvendes i forbindelse med udsmykninger, opgaver i kirker eller andre offentlige bygninger. Her anvendes en mere stiliseret naturalisme, og motiverne er ofte af religiøs karakter eller hentet fra folkeviserne. Han har ligeledes virket som keramiker og her foretrukket en blanding af abstrakte mønstre og naturalistiske former. Med tilknytning til Vallekilde og den lokale kunstnergruppe var han først medstifter af Efterårsudstillingen på Vallekilde Højskole og senere af Huset i Asnæs.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.