Birthe Bovin

Biography

Birthe Bovin boede fra 1940rne i Odsherred og havde dermed tilknytning til gruppen af Odsherred-malere, der fortrinsvis var optaget af landskabsmotiver, og som studerede lyset og dets indvirkning på farven. B. har hentet en stor del af sine motiver fra denne egn, men også fra sine rejser til bl.a. Italien og Grækenland. Ved siden af oliemaleriet har hun dyrket akvarelteknikken og været virksom som tegner og især som grafiker.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.