Johan Mandelberg

Scholarships

Privat understøttet af svenske velyndere, bl.a. Carl Hårleman 1752; gave fra Fr. V på 200 écus til endnu et års studier i Paris, samt 300 écus til videre studier i Italien 6.4.1754; støtte fra Carl Gustav Pilo og Joachim Wasserschlebe i 1755; 400 écus fra Fr. V samt et løfte om fremtidig beskæftigelse i Danm. 1758; agreeret ved og samt. medl. af Kunstakad. Kbh. 1759.

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.