Johan Mandelberg

Artworks

Udført i Sverige: Jesu liv, 22 tegn. efter C. Gillot (1744, Nat.mus. Sth.); 4 dørstk. med prospekter af herregården Christineholm, Södermanland (1750, Christineholm); Fuglefangst med net (1750, Östergötlands Mus., Linköping); Selvportræt (1751, Bjärsölagård); Strid mellem svenske og polske ryttere (Norrköpings Mus.). Udført i Paris: 2 bataljemalerier (1752, Bjärsölagård); La fontaine d'Amour, efter Fr. Boucher (1753, privateje i Kbh.); Pastoral, efter samme (1754, som forannævnte); 2 rytterkampe (1754, Gavnø); 21 malerier til Bernstorffs Palæ, Kbh., kopier efter Fr. Boucher, J.-B. Oudry, Horace Vernet, Fr. Desportes, A. Watteau m.fl. (1755, ikke længere i palæet). Udført i Rom: Bataljemaleri, kavalleristrid (1756, Nat.mus., Sth.); Italiensk havn med ruiner (Östergötlands Mus., Linköping); studietegn. og skitsebog (Kobberstiksaml.). Udført i Danmark: Landskab med vandmølle (1758, Bjärsölagård); Odysseus og Circe (1759, brændt med Chr.borg Slot 1884); Hermes befaler Calypso at frigive Ulysses (Östergötlands Mus., Linköping); Kamp mellem tyrker og kristne (1759, medl.stk., Kunstakad. Kbh.); Hyrdescene (1760, dørstk., Stat. Mus. for Kunst); Hyrdescene (dørstykke, Kunstindustrimus.); Ifigeneas ofring (Fyns Kunstmus., tidl. Chr. VIII). Interiørudsmykning: Fredensborg: 8 malerier med motiver fra Iliaden (kuppelsalen, kgl. resolution 1759, det 1. lev. 1761, det sidste på plads 1763, et af dem, Priamus i Achilles telt, antagelig af N. Abildgaard); 2 hyrdescener (ovale dørstk., 1762, Ø. Marskalshus); Ceres, Bacchus og Diana i landskaber med motiver fra Amalienborg, Marienlyst og Bregentved (dørstk., 1764, smst.); Kronborg: Neptun (loftsmaleri, 1761); Marienlyst: Jagt, fiskeri og sommerens glæder (dørstk., 1761); Fr.berg Slot: Dek. spejl i Toiletværelset (1770); spisesalens vægdek. med skulpturimitationer og dørstk. med jagt, fiskeri, agerbrug og vindyrkning (1771); rum i Sdr. tepavillon i parken (1772); Damegemakket (1776); adsk. dørstk., bl.a. i kongens værelser (1777); i hertug Ferd. af Braunschweigs audiensgemak (1778); dørstk. med Jupiter og Kallisto; Venus og Amor; Amfitrite på delfin; Apollo og Issa; To amoriner med kranse i hænderne; De 4 årstider; De 4 verdensdele; Amalienborg; Moltkes Palæ, Kbh.; Schimmelmanns Palæ, Kbh. (brændt 1992); Bregentved: Jagt, Fiskeri, Agerbrug (dørstykker); Musik, Skulptur, Arkitektur, Maleri (dørstk.); Prinsens Palais (Nat.mus., Kbh.), O. Høegh Guldbergs lejlighed: Bl.a. 4 dørstk. med putti og vaser (1777); Bernstorff Slot: Dørstk. Udsmykninger kendt arkivalsk: Udsmykn. Chr.borg Slot, brændt 1794: Riddersalens loftsmaleri (1766, skitse i Nat.mus., Kbh.); værelser for: kronprinsen (1773 og 1775); arveprinsen (1776, 1778 og 1782); kammerherre Hans Schack (fra 1776); general H. von Eickstedt (1777); statsminister P. Høegh Guldberg (1778); prinsesse Louise Augusta (1782); har desuden arb. på Frydenlund (1771); Hirschholm (1773); Komediehuset (1774); Charl.borg (1778); har dek. et interimistisk teater i V. Marskalhus på Fredensborg (1778). Andre arbejder: Monumentale dek. ved Chr. VIIs formælingsindtog (1766); ved Chr. VIIs fødselsdag (1771); Sophie Magdalenes Castrum doloris (1770); tegn. nogle af forlæggene til kobberstik i: Les Amusements du Prince Royal, Fr. VIs barnelege, 1770 (Vestsjæll. Kunstmus., Fr.borgmus., og Kobberstiksaml.).

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.