David Jacobsen

Biography

David Jacobsen opgav i akademiårene skulpturen til fordel for portræt- og primært genremaleri i traditionen fra J. Friedlænder og David Monies. I hovedværket Søndag eftermiddag ved badeanstalten på øen Føhr, 1854, leverede J. dog et originalt bidrag til dansk folkelivsmaleri i skildringen af mødet mellem lokalbefolkningen og de ferierende byboere. Under Paris-opholdet 1855-69 fortsatte J. at male gennemarbejdede og detaljerede genremotiver og udførte desuden enkelte religiøse billeder. Kunsthistorien har valgt at fremhæve J.s mange uprætentiøse parisiske interiør- og gademotiver på grund af værkernes førimpressionistiske kvaliteter i motivvalg og lys- og farvebehandling. Interiørbillederne er også beslægtet med især Corots værker, og det er sandsynligt, at venskabet med franske kunstnere som Pissarro, som han en tid delte atelier med, har sat spor i J.s kunst. Som andre internationalt orienterede danske kunstnere var J. i opposition til det hjemlige nationale maleri, men formåede ikke som andre at skabe sig en karriere i udlandet. I fortvivlelse over sin udsigtsløse fremtid valgte J. at begå selvmord 1871 under et ophold i Firenze.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.