Vesta Lippert

Biography

Vesta Lippert har især malet ekspressive landskaber fra Norge og Limfjordsegnene, bl.a. Bulbjerg og Alsbjerg bakker. Hun lagde vægt på en dramatisk skildring af naturen med storme, store skyformationer og bølgende bakkedrag. Hun skildrede tillige menneskers og dyrs daglige færden, tækkemanden og fiskeren, hestene på engen og fårene i klitterne.

Author: Kirsten Olesen (Ki.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.