Finn Reinbothe

Weilbach information

Genealogy

Reinbothe, Finn Adrup, *1953, billedhugger og maler. *15.6.1953 på Fr.berg. Forældre: Flemming Egon Adrup R. og Birthe Jacobsen. ~27.9.1996 i Præstømed lektor Lone Sjøberg, f. Heide Christiansen (senere navneskift til Heide), *17.1.1949 på Fr.berg, datter af oberstløjtnant Vagn Heide C. og kontorass. Lizzie Monna Hansen.

Biography

Finn Reinbothe blev i 1983 del af det københavnske værksteds- og udstillingskollektiv Fællesværkstedet Leifsgade 22, opløst 1990. Fra 1983 til 1986 arbejdede R. ofte med stedbestemte skulpturelle undersøgelser i forbindelse med værkstedets fællesprojekter, der hyppigt fandt sted i egne lokaler eller andre forladte industribygninger. Her kunne han uden begrænsninger eksperimentere med materialer og inddrage rummets gulv og væg som et ligestillet materiale til tidsbegrænsede værker af processuel karakter. Sideløbende med objekt, skulptur og installation har R. arbejdet med bl.a. maleri, foto og projektion. Et sprogligt og billedmæssigt paradoks er karakteristisk for værkerne. Han arbejder ofte med velkendte kategorier som stilleben, selvportrætter eller billedtyper fra filmklassikere, som omformuleres til nye betydninger, der i kunstnerisk form udfordrer beskueren.

Education

Studier i kunsthist., Kbh. Univ. 1980-82; som kunstner autodidakt.

Travels

Occupations

Medl. af legatudv., Kunstnerfonden af 1973; Projektleder ved Konstfacksk., Sth. 1989-93; lærer ved Det jyske Akad., skulpturafd., fra 1994; medl. af Akad.rådets Jury 1987-93; af Akad. 1990-96; af Akad.rådet 1990-92; vicepræsident 1992-93; præsident 1996; medl. af udv., Kulturmin. Forsøgspulje til fortrinsvis nutidig eksperimenterende kunst 1993-96.

Scholarships

Alfred Benzons Pr. 1984; Bachs Udst.legat 1984; Inger og Åge Nielsen 1985; Stat. Kunstfond 1985, det 3-årige stip. 1986, 1989, 1993-94; Astrid Noack 1991; Kai Nielsen 1992; Benny Claudi-Pedersen 1992; Elna og C.T. Hollesen 1995.

Exhibitions

KE 1979, 1982-83; Charl. Forår 1984; Udbrud, Valseværket, Kbh. 1983; Focus 2, Gl. Holtegård, 1984; Leifsgade 22, 1984, 1986-88, 1990; Kunstforen., Kbh. 1984; Projekt Langelinje, Kbh. 1985; Colegio de Arquitectos de Mlaga, Mlaga 1986; Pictura, Lund 1986; Kassel 1987; Kammeraterne 1987; Pro 1987; Gal. Rechtdoor, Amsterdam 1988; Projekt Liljeholmen, Sth. 1989; Kirsten og Palle Diges Fond, Nordjyll. Kunstmus. 1991; 5 Contemp. Da. Artists, Slovak. Nat. Gal., Bratislava 1992; Decembristerne 1992; City Slang, Kunstforen., Kbh. 1994; Nord. 90-tal, Sollentuna, Sth. 1994; La Horta del Norte, Madrid m.fl. 1995. Separatudstillinger: Gal. 14K, Kbh. 1982 (s.m. Frans Kannik, Claus Jørgensen og Finn Petersen); Tranegården, Gent. 1982; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1985; Gal. Brandt, Kbh. 1985, 1988; Ringsted Gal., Ringsted 1988; Gal. Læderfabrikken, Malmö 1988 (s.m. F. Naur Petersen); Overgaden, Kbh. 1989; Holstebro Kunstmus. 1991; Lageret, Kunstforen., Kbh. 1992; Mus. for Samtidskunst, Roskilde m.fl. 1994; Brandts Klædefabrik 1995 (s.m. W. Borroughs); MUE projekt, Oslo 1995; Apartment One, Peder Hvitfeldts Str. 4, Kbh. 1996 (s.m. Thomas Bang); D.C.A. Gal., N.Y. 1996.

Artworks

Bygningspassage (maleri, 1984, Alfred Benzons Pr.); Ocean (skulptur, 1985, Esbjerg Kunstmus.); Vandets veje (skulptur, 1989, smst.); Cavalet (1989); This Way Up (grafisk mappe, 1990, Kobberstiksaml.); Still Life? Inside information I-III (maleri, 1994, Trapholt); Still Life (projektionsinst., 1995); Adam og Eva (skulpturinst., 1995). Udsmykninger: Dronn. Ferieby, Ebeltoft (skulptur, 1990); Udenrigs- og sportsred., Pol. Hus, Kbh. (maleri, 1993); Fredensborg (vandkunst, 1995); Muren (landskabsskulptur, 1996, Trapholt, s.m. Boje Lundgaard).

Literature

Pol. 27.12.1982 (Hellen Lassen); 28.11.1985 (samme); 1.2.1988 (samme); samme i: Kat., Leifsgade 22, Kunstforen., Kbh. 1984; Bent Irve i: Kat., Gal. Brandt, Kbh. 1985; Inf. 17.9.1986 (Gertrud K. Sutton); 22.10.1991 (Lars Grambye); 13.1.1995 (Anders Troelsen); Marianne Bech og Grethe Grathwol i: Kat., Leifsgade 22, Brandts Klædefabrik, 1986; Weekendavisen 12.6.1987 (Jacob Wamberg); Gertrud Købke Sutton i: Kat., Gal. Brandt, Kbh. 1987; Fr.borg Amts Avis 30.4.1989 (Ann Lumbye Sørensen); samme i: Barbarernes Hug, 6, 1990; Charlotte Sabroe i: Kat., Leifsgade 22, Gl. Holtegård, 1990; Peter S. Meyer i: 5 Contemp. Da. Artists, Slovakian Nat. Gal., 1992; Mikkel Bogh, Poul Erik Tøjner og Marianne T. Øckenholt (red. F.R.): Take a Look at Yourself, 1993; Marianne Bech og Peter S. Meyer i: Outside box 12, 1994; Kristeligt Dagbl. 19.2.1994 (Anne Ring Petersen); Ann Lumbye Sørensen i: Siksi, 2, 1994, 46f: Marianne Øckenholt i: F.R. On the Air Again, D.C.A. Gal., N.Y. 1996.

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.