Finn Reinbothe

Biography

Finn Reinbothe blev i 1983 del af det københavnske værksteds- og udstillingskollektiv Fællesværkstedet Leifsgade 22, opløst 1990. Fra 1983 til 1986 arbejdede R. ofte med stedbestemte skulpturelle undersøgelser i forbindelse med værkstedets fællesprojekter, der hyppigt fandt sted i egne lokaler eller andre forladte industribygninger. Her kunne han uden begrænsninger eksperimentere med materialer og inddrage rummets gulv og væg som et ligestillet materiale til tidsbegrænsede værker af processuel karakter. Sideløbende med objekt, skulptur og installation har R. arbejdet med bl.a. maleri, foto og projektion. Et sprogligt og billedmæssigt paradoks er karakteristisk for værkerne. Han arbejder ofte med velkendte kategorier som stilleben, selvportrætter eller billedtyper fra filmklassikere, som omformuleres til nye betydninger, der i kunstnerisk form udfordrer beskueren.

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.