Th. Hagedorn-Olsen

Weilbach information

Genealogy

Hagedorn-Olsen, Thorvald, *1902, maler. *1.6.1902 i Svendborg. Bindestreg i efternavnet 1944. Forældre: Former, senere støbem. Marius Hans Julius Olsen og Maren Marie Hagedorn. ~3.1.1928 i Kbh. med Dagny Hagedorn, *3.2.1905 i Kolding, datter af væver, senere overbetjent Elias H. og Marie Nikoline Hansigne Petrea Carstensen.

Biography

Th. Hagedorn-Olsen blev på Kunstakademiet inspireret af Ejnar Nielsen til at betone det skulpturelle og monumentale i figurfremstillinger. Disse træk, en rolig, stram komposition og dæmpede, harmoniske farver har fulgt H.-O. lige siden. Brugen af sort, tunge jordfarver og den omhyggelige komposition kunne være inspireret af Othon Friesz. H.-O. benyttede også en glidende rytme og konturer som i Hammershøis og Giersings landskaber og figurbilleder, f.eks. i Moder og barn. H.-O. nærede som vennerne, Johannes Larsen og Fritz Syberg, en forkærlighed for at skildre fjordlandskaber, men tolkningen adskilte sig fra Fynboernes ved de store linier og den mørke farveholdning. H.-O.s landskaber er opbygget af få komponenter: Et himmelbånd, en stribe landskab, måske en fjord som mellemgrund og en forgrund med lav vegetation. Det horisontale betones, dog brudt af diagonale og vertikale linier i veje, bygninger, telefonpæle m.v. Det koloristiske intensiveredes bl.a. med rene farver og betoning af lyset i lokalfarven. I figurkompositionerne anvendes lysets brydninger og reflekser i figurerne, eller de fremstår blot med karakterskabende blå eller sorte konturer. H.-O.s udsmykninger handler om tilværelsens grundlæggende spørgsmål. På Amtsyghuset i Glostrup findes en i dansk kunst enestående fremstilling af menneskelig samhørighed, hvor hvide og sorte børn leger, mens lægen Albert Schweitzer tager sig af en syg afrikaner. Her som i det meste af H.-O.s kunst er mennesket det centrale.

Education

Malersv. i Svendborg; Tekn. Sk., Kbh. (Thorsen) 1923-24; Othon Friesz' atelier, Paris 1924-25; Kunstakad. Kbh. (Sigurd Wandel, Ejnar Nielsen), sidste semester på grafisk sk. 1926-29.

Travels

Paris 1924-25; Frankrig (Paris, Arles), Spanien 1935; Italien 1939.

Occupations

Censor for Unge Kunstneres Påskeudst., Århus 1949.

Scholarships

Carl Jul. Petersen 1926; Raben-Levetzau 1931; Eibeschütz Pr. 1932; Carlsons Pr. 1933; Carlsons Legat 1934-35, 1936; Neuhausens Pr. 1935.

Exhibitions

KE 1930-32; Charl. Forår 1932; Den frie Udst. 1933-34, 1936- 44, 1946, 1952, 1954-56, 1960, 1964, 1966-73, 1976; Rundskueudst., Kbh. 1936; Nord. Konstutst. Göteborg 1939; bien., Venezia 1942; Da. Kunst, Fyns Forum 1940; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Sommerudst. smst., 1941; Nord. Kunst., Århus 1941; Den da. Kunstudst., Oslo 1946; Å-udst. 1957; Med Dannebrogen i topp, Liljevalchs, Sth. 1961; Jyll. i da. malerkunst, Aarhus Kunstmus. 1966; Da. konst från Skovgaard till Heerup, Vikingsbergs Konstmus., Helsingborg 1970; Påsken 1974, Skive Mus. 1974; Storm og stille, Orlogsmus. Valdemars Slot 1980; Indenfor, udenfor, Mus. på Koldinghus 1981; En alternativ kunstformidling, Esbjerg Kunstmus. 1983; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegård 1988; Kunst på muren, Nikolaj, Kbh. 1989. Separatudstillinger: A. Binger, Kbh. 1930; Johansen og Jæger, Kbh. 1932; Sv. Thomsens Kunsthdl., Kbh. 1933; Esbjerg Kunstforen. 1934 (s.m. S. Hjorth Nielsen); Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1936; Industripalæet, Odense 1937; Kunsthallen, Kbh. 1939; Chr. Larsen, Kbh. 1943; Jugels Udst.sal, Århus 1944; Kunstforen., Kbh. 1950; Kai Nielsen Mus., Svendborg 1951; Randers Kunstmus. m.fl. 1954 (retrosp.); Bachs Kunsthdl., Kbh. 1960; Kunsthallen, Kbh. 1962 (fam.udst.); Gal. Soer, Sorø 1973; Malernes Hus, Kbh. 1981; Willumsens Mus. 1983 (fam.udst.); Mus. for Holbæk og Omegn, 1983; Knud Grothe, Kbh. 1987; Gal. Trap, Kbh. 1991; Johannes Larsen Mus. m.fl. 1992 (retrosp.).

Artworks

Susanne i badet (Eibeschütz Pr. 1932, Esbjerg Kunstmus.); Zeus' møde med Hera på Idabjerget (1932-33, Carlsons Pr.); Jernstøberiet (Neuhausens Pr. 1934); Gade i Arles (1935, Fyns Kunstmus.); Kvinde, der stryger (1936, Randers Kunstmus.); Tennisbanen (1936, Vejle Kunstmus.); Moder og barn (1936, Stat. Mus. for Kunst); Dagny (1937, Trapholt); Landskab med vej (1938, smst.); Landskab efter regn (1938, Stat. Mus. for Kunst); Lystfiskere ved molen i Kerteminde (1939, Vejen Kunstmus.); Havnen ved Svendborg (1939, Storstrøms Kunstmus.); Haven i januar (1940, Stat. Mus. for Kunst); Portræt ved lampelys (1943, Fyns Kunstmus.); Interiør med fig. (1944, Vestsjæll. Kunstmus.); Roskilde Fjord ved Kølholm (1944, Aabenraa Mus.); Børnene læser (1944, Stat. Mus. for Kunst); Kvinden i tre epoker (1940, Aarhus Kunstmus.); Portræt af kunstnerens hustru (1945, Trapholt); Novemberasters (1946, Horsens Kunstmus. Lunden); Fruen med ny hat (1946, Stat. Mus. for Kunst); Landskab ved Roskilde Fjord (1946, Nasjonalgal., Oslo); Landskab (1947, Skive Kunstmus.); Interiør (1947, Fyns Kunstmus.); Allélandskab (Malmö Mus.); Kvinderne og barnet (1947-48, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af Bodil, kunstnerens datter (1948, smst.); Roskilde Fjord (1948, Aabenraa Mus.); Dagny i haven (1949, Randers Kunstmus.); Dogepaladsets buegang, Venedig (1949, Stat. Mus. for Kunst); Fiskere på Arnofloden (1950, Aarhus Kunstmus.); Model i haven (1950, Vejle Kunstmus.); Poesien (1950, Svendborg Rådhus); Landskab ved Agropoli (1952, Nordjyll. Kunstmus.); Nattens dronning (1952, Amtssygehuset, Næstved); Havnen i Agropoli (1952, Ribe Kunstmus.); Vejarbejdere i Agrigento (1954, smst.); Fjordbillede. Mørk vinterdag (1956, Storstrøms Kunstmus.); Ellen Gottschalch (1964, Fr.borgmus.); Christiania (collage, 1976, Katrinedalssk., Kbh.); Selvportræt med familie (1979-83, Johannes Larsen Mus.); grafik og tegn. i Kobberstiksaml. Udsmykninger: Menneskesamfundet (vægmal., 1939-47, Århus Rådhus); 3 oliemal. i Svendborg Navigationssk. (1952-55); alterbillede i Sørup K. (fresko, 1960); Vegetation og tolerance, Opvågnen (keramik, 1961-64, Kbh. Amtssygehus, Glostrup, s.m. Jeppe H.- O.).

Literature

P. Uttenreitter i: Konstrevy, 1937, 28; samme i: Tilskueren, 1937, I, 17; Andreas Friis i: Den frie Udst., kat. 1937, 7-9; Nat.tid. 13.3.1940 (Sig. Schultz); Bygge-Forum, 1942, 409; Pol. 2.2.1947 (W. Schwartz); 16.2.1947 (samme); 26.1.1965; 30.5.1982; 22.5.1987; 31.5.1987; Rikard Magnussen i: Da. Kunst, 85, 1948; Leo Swane i: Vor Tids Kunst og Digtning i Skand., 1948, 87f; samme i: T.H.-O. (Vor Tids Kunst 47), 1954; H. Madsen i: Kunst 8, 1957, 199-202; Jan Zibrandtsen i: Gutenberghus Årsskr. 1959, 11; Poul Vad: Billedet, væggen og rummet, 1968, 64, 68- 70, 164; L. Rostrup Bøyesen i: Gutenberghus Årsskr. 1968, 16; Jyll.p. 30.5.1982; 18.10.1983; 7.6.1989; Berl.Tid. 12.9.1980; 1.6.1982; 17.5.1991; Fr.borg Amts Avis 12.3.1983; Annegrete Dybdahl i: Århus-Årb. 1986, 101-07; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Erland Porsmose: T.H.-O., 1992.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.