Th. Hagedorn-Olsen

Biography

Th. Hagedorn-Olsen blev på Kunstakademiet inspireret af Ejnar Nielsen til at betone det skulpturelle og monumentale i figurfremstillinger. Disse træk, en rolig, stram komposition og dæmpede, harmoniske farver har fulgt H.-O. lige siden. Brugen af sort, tunge jordfarver og den omhyggelige komposition kunne være inspireret af Othon Friesz. H.-O. benyttede også en glidende rytme og konturer som i Hammershøis og Giersings landskaber og figurbilleder, f.eks. i Moder og barn. H.-O. nærede som vennerne, Johannes Larsen og Fritz Syberg, en forkærlighed for at skildre fjordlandskaber, men tolkningen adskilte sig fra Fynboernes ved de store linier og den mørke farveholdning. H.-O.s landskaber er opbygget af få komponenter: Et himmelbånd, en stribe landskab, måske en fjord som mellemgrund og en forgrund med lav vegetation. Det horisontale betones, dog brudt af diagonale og vertikale linier i veje, bygninger, telefonpæle m.v. Det koloristiske intensiveredes bl.a. med rene farver og betoning af lyset i lokalfarven. I figurkompositionerne anvendes lysets brydninger og reflekser i figurerne, eller de fremstår blot med karakterskabende blå eller sorte konturer. H.-O.s udsmykninger handler om tilværelsens grundlæggende spørgsmål. På Amtsyghuset i Glostrup findes en i dansk kunst enestående fremstilling af menneskelig samhørighed, hvor hvide og sorte børn leger, mens lægen Albert Schweitzer tager sig af en syg afrikaner. Her som i det meste af H.-O.s kunst er mennesket det centrale.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.