Th. Hagedorn-Olsen

Literature

P. Uttenreitter i: Konstrevy, 1937, 28; samme i: Tilskueren, 1937, I, 17; Andreas Friis i: Den frie Udst., kat. 1937, 7-9; Nat.tid. 13.3.1940 (Sig. Schultz); Bygge-Forum, 1942, 409; Pol. 2.2.1947 (W. Schwartz); 16.2.1947 (samme); 26.1.1965; 30.5.1982; 22.5.1987; 31.5.1987; Rikard Magnussen i: Da. Kunst, 85, 1948; Leo Swane i: Vor Tids Kunst og Digtning i Skand., 1948, 87f; samme i: T.H.-O. (Vor Tids Kunst 47), 1954; H. Madsen i: Kunst 8, 1957, 199-202; Jan Zibrandtsen i: Gutenberghus Årsskr. 1959, 11; Poul Vad: Billedet, væggen og rummet, 1968, 64, 68- 70, 164; L. Rostrup Bøyesen i: Gutenberghus Årsskr. 1968, 16; Jyll.p. 30.5.1982; 18.10.1983; 7.6.1989; Berl.Tid. 12.9.1980; 1.6.1982; 17.5.1991; Fr.borg Amts Avis 12.3.1983; Annegrete Dybdahl i: Århus-Årb. 1986, 101-07; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Erland Porsmose: T.H.-O., 1992.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.